Δήμος Φαρσάλων: Νοικιάζει 1.484,67 στρ. στον Πολυδάμαντα

    Στη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην περιοχή της Δ.Ε. Πολυδάμαντα -κατάλληλα για αγροτική εκμετάλλευση- του...

 

 
Στη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην περιοχή της Δ.Ε. Πολυδάμαντα -κατάλληλα για αγροτική εκμετάλλευση- του Δήμου Φαρσάλων 1.484,67 στρ., διακηρύσσει ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου, σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, καλλιεργητικές περιόδους, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου του 2025.


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Οι δημοπρασίες θα διενεργηθούν στις 23 και 24 Οκτωβρίου του έτους 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων και από ώρα 9 π.μ. έως και 13:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες κάτοικοι του Δήμου Φαρσάλων. Αν στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή μετρητά για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης ανάλογα με το αγροτεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης. Υφιστάμενος διακανονισμός των τυχόν οφειλομένων δεν θα λαμβάνεται υπόψη, κατά συνέπεια θεωρείται οφειλέτης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής.


ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Σε πίνακα που υπάρχει, ορίζεται κατώτατο όριο μισθώματος (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) ανά στρέμμα ετησίως. Η μία προσφορά από την αμέσως προηγούμενη πρέπει να έχει διαφορά ένα ευρώ τουλάχιστον ανά στρέμμα. Σε περίπτωση ποτιστικής καλλιέργειας (βαμβάκι, ντομάτα, τεύτλα κ.λπ.), το μίσθωμα θα είναι στα πενήντα πέντε (55,00) ευρώ ανά στρέμμα. Αν κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας οι προσφορές των πλειοδοτών ξεπεράσουν το ποσό των 55,00 ευρώ (της ανωτέρω παραγράφου) και καλλιεργηθεί με ποτιστική καλλιέργεια θα ισχύει η τελευταία προσφορά κατά στρέμμα.
Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τον Δήμο Φαρσάλων (Δ/νση: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, αρμόδιοι υπάλληλοι Δήμητρα Χασαμπαλή, Ελένη Μπέκα, τηλ.: 24913-50.132, 24913-50.130), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (www.dimosfarsalon.gr). 

Του Γ. Γκαντέλου

eleftheria.gr

 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια