ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:Εγγραφή 3.084 πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων

Με την έκδοση της αριθ. 61/10ης/06.08.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αναφορικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις υπο...


Με την έκδοση της αριθ. 61/10ης/06.08.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αναφορικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων κατά της απόφασης πιστοποίησης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 3.084 πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι πλέον ενταγμένοι στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), με σκοπό την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Οι εγγεγραμμένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκτυπώσουν το πιστοποιητικό τους, στο οποίο αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου, από τη σελίδα προβολής της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (http://agroadvisors.elgo.gr).

Το Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 της αριθ. 163/13692/01.02.2018, ΦΕΚ 267 Β απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr) στην αρχική σελίδα καθώς και στη διαδρομή https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=155&Itemid=1203.
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
 


Σχόλια