Κοντά στο τέλος των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

Η απόφαση της Γερμανίας να καταργήσει εξολοκλήρου τα δικαιώματα ενίσχυσης και να επιδοτεί όλα τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, πιλότος αποφάσεων εν...


Η απόφαση της Γερμανίας να καταργήσει εξολοκλήρου τα δικαιώματα ενίσχυσης και να επιδοτεί όλα τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, πιλότος αποφάσεων ενόψει κρίσιμης διαπραγμάτευσης για το μέλλον της νέας ΚΑΠ.

Η µετατροπή του συστήµατος βασικής ενίσχυσης από ένα καθεστώς µε ατοµικά δικαιώµατα σε ένα καθεστώς ενιαίου στρεµµατικού ποσού ανά επιλέξιµο εκτάριο, έχει ξεκινήσει να αποτυπώνεται στα στρατηγικά σχέδια των κρατών-µελών της ΕΕ.

Στα χέρια του υπουργού Σπήλιου Λιβανού άλλωστε βρίσκεται ήδη ένα τέτοιο σενάριο διαµορφωµένο από τους συµβούλους για την ελληνική ΚΑΠ 2023-2027, και η τελική επιλογή θα γίνει γνωστή µέχρι το τέλος του έτους.

Άλλωστε, µε έναν «σούπερ τρίλογο» όπως χαρακτηρίζεται για τα τελικά σχέδια της ΚΑΠ να έχει προγραµµατιστεί για τις 26 Μαρτίου, η ανακοίνωση της Γερµανίας πως θα εγκαταλείψει εξολοκλήρου τα ατοµικά δικαιώµατα για την περίοδο 2023-2027 αφήνει παράθυρο για σηµαντικές εξελίξεις.

Μάλιστα, βάσει εσωτερικού εγγράφου των Βρυξελλών, υπάρχει ήδη συµφωνία να δοθεί στα κράτη-µέλη η δυνατότητα να προχωρήσουν στην εγκατάλειψη των δικαιωµάτων µεσούσης της προγραµµατικής περιόδου όποτε το επιθυµούν, ανεξαρτήτως αν έχει επέλθει ή όχι η πλήρης εσωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων.

Παράλληλα οι ευρωπαϊκές αρχές φιλοδοξούν να καταλήξουν τελικώς και στις υποχρεώσεις σύγκλισης των ενισχύσεων που θα έχει το κράτος-µέλος. Οι ελληνικές αρχές έχουν αποφασίσει την πλήρη κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων, αλλά το ερώτηµα είναι το πότε.

Με την πλήρη σύγκλιση και την κατάργηση της ιστορικότητας παύει και η χρησιµότητα των δικαιωµάτων ως τρόπος ενίσχυσης. Από τη στιγµή µάλιστα που από το 2023 δεν περιµένει τους αγρότες νέα κατανοµή δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και δεν θα έχουν τρόπο (εκτός αν φυσικά αγοράσουν δικαιώµατα) να «ντύσουν» µε επιδοτήσεις τις εκµεταλλεύσεις τους, ένα καθεστώς που επιδοτεί όλες τις επιλέξιµες εκτάσεις µε το ίδιο ποσό ανά αγρονοµική περιφέρεια (αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις) κερδίζει θιασώτες.
Καθεστώς

Με το καθεστώς δικαιωµάτων οι αγρότες κάθε χρόνο λαµβάνουν ενίσχυση που είναι ίση µε την αξία των δικαιωµάτων τους, που συνοδεύουν επιλέξιµη έκταση.

Η αξία της ενίσχυσης ετησίως θα εξαρτάται από τα πόσα στρέµµατα αρόσιµης γης δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε και το συνολικό ποσό που διαθέτει η Ελλάδα για τις αροτραίες. Η στρεµµατική ενίσχυση αυξοµειώνεται ετησίως ανάλογα τα επιλέξιµα στρέµµατα. Κατά µέσο όρο ενισχύσεις για 680 στρέµµατα λαµβάνουν οι µεγάλες εκµεταλλεύσεις της χώρας

Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις µεσαίου και υψηλού οικονοµικού µεγέθους (άνω των 25.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης) αντιπροσωπεύουν το 12% των εκµεταλλεύσεων της χώρας και κατέχουν περίπου το 45% των δικαιωµάτων.

Οι εκµεταλλεύσεις οικονοµικού µεγέθους µικρότερου των 2.000 ευρώ, κατά µέσο όρο κατέχουν 1,57 δικαιώµατα (ενισχύσεις για 15 στρέµµατα περίπου), ενώ εκµεταλλεύσεις οικονοµικού µεγέθους µεγαλύτερου των 500.000 ευρώ, κατέχουν κατά µέσο όρο 68,07 δικαιώµατα (ενισχύσεις για 680 στρέµµατα περίπου).

Το 2019, το 10% των εκµεταλλεύσεων συγκεντρώνει το 48% των συνολικών άµεσων ενισχύσεων, ενώ το 45% του συνολικού πληθυσµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µπορούν να θεωρηθούν ως µικροκαλλιεργητές και λαµβάνουν το 10% του συνολικού ύψους των άµεσων ενισχύσεων.

patrisnews.com

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια