Ο ΔΟΑΤΑΠ “τρέχει” την αναγνώριση πτυχίων κυπριακών Πανεπιστημίων

Διδακτορικά διάρκειας εκπόνησης κάτω των τριών ετών-Ενιαίοι κατάλογοι υποχρεωτικών μαθημάτων των ομοειδών Τμημάτων των ελληνικώ...


Διδακτορικά διάρκειας εκπόνησης κάτω των τριών ετών-Ενιαίοι κατάλογοι υποχρεωτικών μαθημάτων των ομοειδών Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ

Καταργήθηκε ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της προϋπόθεσης αναγνώρισης τίτλων από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., (κυπριακός Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τίτλων από τα πανεπιστήμια της Κύπρου, η οποία δεν προβλέπεται από τον ν. 3328/2005 και , σύμφωνα με τη διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ, ήταν πηγή σημαντικών καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των αιτήσεων για την αναγνώριση τίτλων από τα Κυπριακά πανεπιστήμια.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η άρση της υποχρεωτικής υποβολής της πράξης αναγνώρισης από το (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), για τίτλους σπουδών ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου, εκ μέρους των αιτούντων πολιτών και εφεξής η αναζήτησή της, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα διενεργείται μόνον όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο για την περάτωση των διαδικασιών και την τήρηση της νομιμότητας, όπως προβλέπεται από τους Νόμους: 3328/2005 και 4610/2019.

Απόφαση για διπλωματικό σάκο

Επίσης με απόφαση της διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ, καταργήθηκε η υποχρεωτική διαδικασία αποστολής ερωτήματος γνησιότητας τίτλου σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής μέσω του διπλωματικού σάκου των ελληνικών προξενικών αρχών, η οποία δεν προβλέπεται από τον ν. 3328/2005 και ήταν πηγή σημαντικών καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση των αιτήσεων για την αναγνώριση τίτλων κυρίως από τα πανεπιστήμια των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Αποφασίστηκε η απευθείας αποστολή στα αλλοδαπά ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η, καταρχάς, αποστολή των αιτημάτων του Οργανισμού περί επιβεβαίωσης γνησιότητας των εν λόγω πανεπιστημιακών τίτλων προς τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικουρικά, μέσω των ανά χώρα Ελληνικών Πρεσβειών μόνο στους Έλληνες πολίτες, εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Εισηγητή απαραίτητο για την περάτωση των διαδικασιών και την τήρηση της νομιμότητας, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 3328/2005 και τον Νόμο 4610/2019.

Απόφαση για διδακτορικά διάρκειας εκπόνησης κάτω των τριών ετών

Προς ορθότερη ερμηνεία και εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και με βάση σχετική νομολογία του ΣτΕ, το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε να μην απορρίπτονται a priori οι αιτήσεις που αφορούν σε εκπόνηση διδακτορικού με διάρκεια κάτω των τριών ετών και αποσαφήνισε τα κριτήρια αναγνώρισης ή μη αυτών των τίτλων με τρόπο που να διασφαλίζεται η νομιμότητα.

Ενιαίοι κατάλογοι υποχρεωτικών μαθημάτων των ομοειδών Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ

Κατά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών εκ μέρους των πολιτών, υπήρχε η δυνατότητα, επιπλέον, της εκ μέρους τους δήλωσης προτίμησης στο ΑΕΙ της χώρας με του οποίου το Τμήμα ζητείται η αντιστοιχία.

Το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ διαπιστώνοντας ότι η παραπάνω τακτική δημιουργούσε συχνά αποκλίσεις και ανισότητες μεταξύ των πολιτών κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών τους και την ενδεχόμενη χρέωση μαθημάτων ξεκίνησε, σε κάθε Τμήμα και για κάθε επιστημονικό πεδίο, την κατάρτιση ενιαίων καταλόγων μαθημάτων των ομοειδών Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, ώστε όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται με βάση την αρχή της ισότητας, να διευκολύνεται το έργο των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και να επιταχύνονται οι διαδικασίες.

esos.gr

  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια