Η πολιτική προώθησης της ΕΕ για το 2022 χαρακτηρίζει τον κίνδυνο καρκίνου του κρέατος, ενθαρρύνει τη μετάβαση σε φυτικές δίαιτες

Η πολιτική θα στηρίξει εκστρατείες που συμβάλλουν στην ενθάρρυνση «λιγότερου κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος και άλλων τροφίμων που συνδ...

Σχόλια