Η πανδημία μείωσε τις εξαγωγές αφρώδους οίνου

Το 2020 μειώθηκαν για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία οι εξαγωγές της ΕΕ. Σε μια χρονιά κατά την οποία η εμπορία οίνων δέχθηκε καίριο πλήγμα...


Το 2020 μειώθηκαν για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία οι εξαγωγές της ΕΕ. Σε μια χρονιά κατά την οποία η εμπορία οίνων δέχθηκε καίριο πλήγμα, ο αφρώδης οίνος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Το 2020, οι εξαγωγές αφρώδους οίνου της ΕΕ σε τρίτες χώρες ανήλθαν σε 494 εκατομμύρια λίτρα, που ισοδυναμούν με μείωση κατά 6% σε σύγκριση με το 2019, καθώς η πανδημία με τους κλειστούς χώρους εστίασης περιόρισε κατά πολύ την κατανάλωση.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση των εξαγωγών αφρώδους οίνου μέσα σε μια δεκαετία, αφού τα προηγούμενα χρόνια, οι εξαγωγές αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8%, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται το 2014 (+11% σε σύγκριση με το 2013).

  

Το 2020, οι τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες αφρωδών οίνων που εξήχθησαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ ήταν η prosecco (41%, 205 εκατομμύρια λίτρα), η σαμπάνια (13%, 66 εκατομμύρια λίτρα) και η cava (12%, 58 εκατομμύρια λίτρα).

Από την άλλη, τα κράτη μέλη εισήγαγαν 9,3 εκατομμύρια λίτρα αφρώδους οίνου από χώρες εκτός ΕΕ, που αντιστοιχούσαν μόνο στο 2% της ποσότητας που εξήχθη.


πηγή:in.gr

Σχόλια