Θέση εργασίας για ΓΕΩΠΟΝΟ Τ.Ε. ή Π.Ε. Ζωικής Παραγωγής στην εταιρεία "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Η εταιρία "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών, ζητεί γ...
Η εταιρία "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών, ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στην Ιωνία Θεσσαλονίκης ΠΩΛΗΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Στόχος της θέσης:


• Ανεύρεση νέου πελατολογίου,

• Παρακολούθηση του υφιστάμενου πελατολογίου μέσω προσωπικών επαφών και επισκέψεων,

• Καθημερινή επαφή με τους πελάτες,

• Διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.

Απαραίτητα Προσόντα:


• Πτυχιούχος Ζωοτέχνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ /ΤΕΙ,

• Προϋπηρεσία στις πωλήσεις.


Προφίλ υποψηφίου:


• Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες,

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις,

• Καλός χειρισμός Η/Υ,

• Δίπλωμα ΙΧ,

• Δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία,

• Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.


Παροχές:


• Πλήρης απασχόληση & ασφάλιση,

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,

• Εταιρικό ΙΧ,

• Εταιρικό τηλέφωνο και tablet,

• Εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον με προοπτικές ανάπτυξης.


email επικοινωνίας : dimitrios.kavvalos@nitsiakos.gr

Συνημμένα αρχεία:


πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια