ΥΠΕΚΑ: 21 εκ. € και 400 Θέσεις Eργασίας για Bιοκλιματικές Aναβαθμίσεις στους ΟΤΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ Την ένταξη έξι έργων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο...ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Την ένταξη έξι έργων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων» προώθησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης. Τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) και είναι συνολικού προϋπολογισμού 21.337.961,93 ευρώ, ενώ 405 συνολικά θέσεις εργασίας δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τα παρακάτω:
Δήμος Ήλιδας: 4.827.341,73 ευρώ για την Ανάπλαση & Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κέντρου Αμαλιάδας
Δήμος Ρεθύμνης: 4.310.968,90 ευρώ για τις Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων Δ.Ρεθύμνης- Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο
Δήμος Τανάγρας: 3.025.839,67 ευρώ για τη Βιοκλιματική Αναβάθμιση Οινοφύτων
Δήμος Χαλκιδέων: 1.279.326,75 ευρώ για τις Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημόσιων ανοιχτών χώρων του Δ.Χαλκιδέων
ΤΕΙ Πειραιά: 3.298.604,00 ευρώ για τη Βιοκλιματική Αναβάθμιση ανοιχτών χώρων ΤΕΙ Πειραιά
Δήμος Μοσχάτου -Ταύρου: 4.595.880,88 ευρώ για την Μικροκλιματική αξιολόγηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση – Μερική ανάπλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του βορειοανατολικού τμήματος του Δ.Μοσχάτου-Ταύρου

Τα αναμενόμενα οφέλη των παραπάνω έργων είναι πολλαπλά και σημαντικά, καθώς βελτιώνουν αισθητά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των περίοικων, αλλά και όλων των κατοίκων των ανωτέρω Δήμων και των επισκεπτών τους. Από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένεται:

• Βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού των γύρω περιοχών
• Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο
• Αύξηση χώρων πρασίνου
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• 405 νέες θέσεις εργασίας

Με τη δημιουργία αυτών των πρότυπων βιοκλιματικά αναβαθμισμένων υπαίθριων χώρων οι περιοχές θα καταστούν προνομιούχες και ελκυστικές, ενισχύοντας την εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα στους περιμετρικούς δρόμους, παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, από τις οποίες θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας. Επισημαίνεται ότι όλα τα προτεινόμενα έργα δίνουν βαρύτητα στην εύκολη προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά ώστε να κινούνται με άνεση και ασφάλεια στους προτεινόμενους υπαίθριους χώρους.

Αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έναρξης των έργων εντός του 2013, με σκοπό την ολοκλήρωσή τους μέχρι το 2015.

www.aftodioikisi.gr

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]