Ξεκίνησε η Yποβολή αιτήσεων για Αντικατάσταση Κυψελών

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις δράσεις Αντικατάσταση Κυψελών και Κινητών Βάσεων και Οικονομική ενίσχυση της Νομαδικής Μελισσοκομίας...Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις δράσεις Αντικατάσταση Κυψελών και Κινητών Βάσεων και Οικονομική ενίσχυση της Νομαδικής Μελισσοκομίας

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά (με ευθύνη του αιτούντα) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Σχόλια