ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

70 Εκατ. € για την προώθηση Γεωργικών Προϊόντων


ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 προγράμματα για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα διαρκέσουν τρία χρόνια, ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 35 εκατ. ευρώ.

Τα επιλεχθέντα προγράμματα καλύπτουν προϊόντα ποιότητας καταχωρισμένα και προστατευόμενα ως ΠΟΠ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης), ΠΓΕ (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και ΕΠΙΠ (εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν), το κρασί, το κρέας που παράγεται στο πλαίσιο εθνικών συστημάτων ποιότητας, τα βιολογικά προϊόντα, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα καλλωπιστικά φυτά, το μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα, το βόειο, μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, καθώς και το ποιοτικό κρέας πουλερικών.

Στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου υποβολής προγραμμάτων για το 2013, η Επιτροπή έλαβε 34 αιτήσεις για χρηματοδότηση, και μετά από αξιολόγηση ενέκρινε 22 προγράμματα, εκ των οποίων τα 15 στοχεύουν στην εσωτερική αγορά και τα 7 στις τρίτες χώρες. Δύο από τα επιλεγέντα προγράμματα προτάθηκαν από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι τρίτες χώρες και οι περιφέρειες που έχουν τεθεί ως στόχοι είναι οι εξής: Βόρεια Αμερική, Ρωσία, Λατινική Αμερική, Νορβηγία, Ελβετία, Μέση Ανατολή, Σερβία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο.

Ο κατάλογος των προγραμμάτων και των προϋπολογισμών που εγκρίθηκαν.


Ο κανονισμός αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου προβλέπει ότι η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση μέτρων που στοχεύουν στην ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και στην προώθησή τους στην ενιαία αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τέτοια προγράμματα κυμαίνεται στα 60 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοδοτούμενα μέτρα μπορούν να αφορούν δημόσιες σχέσεις, εκστρατείες προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνες που προβάλλουν τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών προϊόντων, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, τη διατροφική αξία, την επισήμανση, την καλή μεταχείριση των ζώων ή τις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής. Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να καλύπτουν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, σε ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), την ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας και επισήμανσης της ΕΕ και τις βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς των οίνων ποιότητας που παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές (VQPRD).

Η ΕΕ χρηματοδοτεί έως και το 50 % του κόστους των εν λόγω μέτρων (μέχρι 60 % για τα προγράμματα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά ή για δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση και τους κινδύνους από την υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών). Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από τις επαγγελματικές/διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν υποβάλει τη σχετική πρόταση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα ίδια τα κράτη μέλη. Για την προώθηση στην ενιαία αγορά και στις τρίτες χώρες, οι ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στα κράτη μέλη δύο φορές ετησίως. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κατάλογο με τις προτάσεις που επέλεξαν, συνοδευόμενο από αντίγραφο για κάθε πρόγραμμα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα και αποφασίζει κατά πόσον είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση.

www.ellinikigeorgia.gr
70 Εκατ. € για την προώθηση Γεωργικών Προϊόντων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: