ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: 7.879 Προσλήψεις σε 12 Περιφέρειες

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣτην κάλυψη 7.879 θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρούν δώδεκα περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.Οι θέσεις, στην πλειονότητά τους, αντιστοιχούν στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, όπου κατανέμονται 1.343 θέσεις και στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου, στις οποίες αντιστοιχούν 1.205 και 1.200 θέσεις. Στην Αττική θα προσληφθούν 862 άνεργοι, στην Πελοπόννησο 665, στην Κρήτη 661 και στη Θεσσαλία 616 άνεργοι.
Διακόσιες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο Βόρειο Αιγαίο, 502 στο Ιόνιο, 256 στην Κεντρική Μακεδονία, 131 στο Νότιο Αιγαίο και 238 στη Στερεά Ελλάδα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και αποφοίτους Λυκείου και περιλαμβάνουν πτυχιούχους Πληροφορικής, Επόπτες Υγείας, Νοσηλευτές, Γεωπόνους(ΠΕ & ΤΕ), Δασολόγους, Διοικητικούς Οικονομικούς και Λογιστικούς και Κοινωνικούς Λειτουργούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕ Διοικητικού 
100
ΔΕ Νοσηλευτών 
10
ΔΕ Πληροφορικής 
50
ΠΕ Γεωπόνων 
20
ΠΕ Δασολόγων 
10
ΠΕ Διοικητικού 
100
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών 
40
ΠΕ Κοινωνιολόγων 
25
ΠΕ Κτηνιάτρων 
15
ΠΕ Μηχανικών 
55
ΠΕ Οικονομικού 
80
ΠΕ Πληροφορικής 
100
ΠΕ Ψυχολόγων 
10
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 
10
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
180
ΤΕ Δομικών έργων 
30
ΤΕ Εποπτών/επισκεπτών υγείας 
90
ΤΕ Ζωικής παραγωγής 
20
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
65
ΤΕ Μηχανικών 
25
ΤΕ Αρχιτεκτόνων τοπίου 
15
ΤΕ Νοσηλευτών 
10
ΤΕ Πληροφορικής 
100
ΤΕ Τουριστικών επαγγελμάτων 
15
ΤΕ Φυτικής παραγωγής 
30

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ Διοικητικού 
150
ΔΕ Εργοδηγ'ων 
4
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
15
ΔΕ Πληροφορικής 
20
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
20
ΠΕ Γεωπόνων 
25
ΠΕ Γεωτεχνικών 
3
ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 
8
ΠΕ Ιατρών 
15
ΠΕ Κτηνιάτρων 
30
ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών 
40
ΠΕ Νομικών & Πολιτικών επιστημών 
25
ΠΕ Νοσηλευτών 
30
ΠΕ Οδοντιάτρων 
6
ΠΕ Πολιτικών επιστημών 
2
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
13
ΠΕ Τοπογράφων 
30
ΠΕ Ψυχολόγων 
20
ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού 
150
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
50
ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής 
45
ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού 
10
ΤΕ Διοίκηση μονάδων υγείας 
3
ΤΕ Δομικών έργων 
8
ΤΕ Επόπτες υγείας 
10
ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων 
8
ΤΕ Μαιευτικής 
2
ΤΕ Νοσηλευτών 
90
ΤΕ Τεχνολόγων τροφίμων 
16

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕ Διοικητικού 
38
ΔΕ Πληροφορικής 
24
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
33
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
12
ΠΕ Οικονομικού 
18
ΠΕ Πληροφορικής 
10
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 
27
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
12
ΤΕ Οικονομικού 
15
ΤΕ Πληροφορικής 
11

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕ Διοικητικού 
97
ΔΕ Κλητήρων 
6
ΔΕ Πληροφορικής 
67
ΠΕ Γεωπόνων 
61
ΠΕ Δασολόγων 
3
ΠΕ Διοίκηση επιχειρήσεων 
1
ΠΕ Διοικητικού 
20
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
29
ΠΕ Ιατρών 
21
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
109
ΠΕ Κτηνιάτρων 
115
ΠΕ Νοσηλευτών 
20
ΠΕ Οικονομικού 
177
ΠΕ Πληροφορικής 
194
ΠΕ Ψυχολόγων 
62
ΤΕ Βρεφοκόμων 
21
ΤΕ Γεωπόνων 
44
ΤΕ Δασοπόνων - Δασολόγων 
1
ΤΕ Διοίκηση επιχειρήσεων 
2
ΤΕ Διοικητικού 
20
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 
23
ΤΕ Επόπτες υγείας 
21
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
96
ΤΕ Λογιστικής 
2
ΤΕ Νοσηλευτών 
16
ΤΕ Οικονομικού 
42
ΤΕ Πληροφορικής 
73

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΕ Διοικητικού 
100
ΔΕ Πληροφορικής 
100
ΠΕ Διοικητικού 
100
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
200
ΠΕ Οικονομικού 
100
ΠΕ Πληροφορικής 
100
ΤΕ Διοικητικού 
100
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
200
ΤΕ Οικονομικού 
100
ΤΕ Πληροφορικής 
100

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό 
89
ΔΕ Διοικητικού 
15
ΔΕ Εργοδηγών 
3
ΔΕ Μηχανολόγων εργοδηγών 
3
ΔΕ Πληροφορικής 
19
ΔΕ Τεχνικών εργοδηγών 
8
ΔΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
1
ΠΕ Αγρονόμων - Τοπογράφων 
9
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
9
ΠΕ Γεωπόνων 
36
ΠΕ Δασολόγων 
6
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
3
ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 
5
ΠΕ Κτηνιάτρων 
25
ΠΕ Μηχανικών 
5
ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών 
19
ΠΕ Οικονομικού 
50
ΠΕ Πληροφορικής 
40
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ 
3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
20
ΠΕ Χημικών 
5
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 
3
ΠΕ Ψυχολόγων 
10
ΤΕ Γεωπληροφορικής 
4
ΤΕ Γεωτεχνικών βαρειών επιζωωτιων 
1
ΤΕ Διοικητικού 
60
ΤΕ Δομικών έργων 
6
ΤΕ Επόπτες υγείας 
7
ΤΕ Ζωικής παραγωγής 
10
ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 
4
ΤΕ Ηλεκτρονικών-Μηχανικών 
3
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
12
ΤΕ Μαιευτικής 
1
ΤΕ Μηχανικών 
23
ΤΕ Μηχανικών συντηρητών 
2
ΤΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών 
5
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
2
ΤΕ Νοσηλευτών 
15
ΤΕ Πληροφορικής 
35
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
8
ΤΕ Τεχνολόγων γεωπονίας 
11
ΤΕ Τεχνολόγων τροφίμων 
12
ΤΕ Τοπογράφων - Μηχανικών 
9

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
TE Πληροφορικής 
17
ΔΕ Διοικητικού 
80
ΔΕ Δομικών έργων 
3
ΔΕ Πληροφορικής 
40
ΔΕ Τεχνικοί Ηλεκτρολόγοι 
5
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
6
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 
14
ΠΕ Γεωλόγων 
2
ΠΕ Γεωπόνων - Τεχνολόγων 
16
ΠΕ Δασολόγων - Δασοπόνων 
2
ΠΕ Διοικητικού 
48
ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 
5
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
21
ΠΕ Κτηνιάτρων 
10
ΠΕ Μεταφραστών-διερμηνέων 
5
ΠΕ Μηχανικοί περιβάλλοντος 
5
ΠΕ Μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 
2
ΠΕ Νομικής 
3
ΠΕ Οικονομικού 
33
ΠΕ Πληροφορικής 
18
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
12
ΠΕ Τοπογράφων 
8
ΠΕ Ψυχολόγων 
8
ΤΕ Γεωπόνων - Τεχνολόγων 
13
ΤΕ Δασολόγων - Δασοπόνων 
1
ΤΕ Διοικητικού 
42
ΤΕ Δομικών έργων 
5
ΤΕ Επόπτες υγείας 
20
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
26
ΤΕ Μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 
3
ΤΕ Οικονομικού 
24
ΤΕ Τοπογράφων 
5

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΕ Διοικητικού 
40
ΔΕ Πληροφορικής 
40
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
1
ΠΕ Γεωπόνων 
19
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
42
ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 
8
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
2
ΠΕ Κτηνιάτρων 
21
ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών 
10
ΠΕ Οικονομικού 
9
ΠΕ Πληροφορικής 
11
ΠΕ Τοπογράφων 
5
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 
18
ΤΕ Επόπτες υγείας 
12
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
9
ΤΕ Πληροφορικής 
9

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕ Γενικών καθηκόντων 
10
ΔΕ Διοικητικού 
63
ΔΕ Εργοδηγών 
8
ΔΕ Πληροφορικής 
17
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
4
ΠΕ Γεωλόγων 
1
ΠΕ Γεωπόνων 
42
ΠΕ Διοικητικού 
55
ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών 
3
ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχ/κών & Μηχανικών Η/Υ 
2
ΠΕ Ιατρών 
4
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
17
ΠΕ Κτηνιάτρων 
33
ΠΕ Μηχανικοί περιβάλλοντος 
8
ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής & δικτύων 
2
ΠΕ Μηχανολόγος 
7
ΠΕ Νομικής 
5
ΠΕ Οικονομικού 
16
ΠΕ Παιδίατρων 
1
ΠΕ Πληροφορικής 
57
ΠΕ Πολιτικών επιστημών 
4
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
18
ΠΕ Τοπογράφων 
2
ΠΕ Ψυχολόγων 
16
ΠΕ/ΤΕ Στατιστικής 
1
ΤΕ Αρχιτεκτόνων 
2
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 
1
ΤΕ Γεωπόνων 
17
ΤΕ Διοικητικού 
45
ΤΕ Δομικών έργων 
4
ΤΕ Επόπτες υγείας 
5
ΤΕ Εργοθεραπευτών 
2
ΤΕ Ζωικής παραγωγής 
20
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
13
ΤΕ Λογιστικής 
12
ΤΕ Μηχανικοί περιβάλλοντος 
6
ΤΕ Μηχανολόγος 
1
ΤΕ Νοσηλευτών 
15
ΤΕ Οικονομικού 
3
ΤΕ Πληροφορικής 
94
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
7
ΤΕ Τεχνικοί ιατρικών μηχανημάτων 
4
ΤΕ Τεχνολόγων τροφίμων 
2
ΤΕ/ΔΕ Γραφιστικής 
5
ΤΕ/ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
5
ΤΕ/ΔΕ Τοπογράφων 
2

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕ Διοικητικού 
48
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
13
ΠΕ Οικονομικού 
31
ΠΕ Πληροφορικής 
17
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
4
ΤΕ Εργοθεραπευτών 
2
ΤΕ Πληροφορικής 
16

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών 
15
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 
20
ΔΕ Γενικών καθηκόντων 
30
ΔΕ Διοικητικού 
50
ΔΕ Επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας 
30
ΔΕ Πληροφορικής 
30
ΠΕ Γεωπόνων 
20
ΠΕ Διοικητικού 
50
ΠΕ Ιατρών 
10
ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών-Κοινωνιολόγων 
50
ΠΕ Νοσηλευτών 
10
ΠΕ Οικονομικού 
50
ΠΕ Πληροφορικής 
30
ΠΕ Ψυχολόγων 
25
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 
20
ΤΕ Γεωπόνων 
5
ΤΕ Διοικητικού 
60
ΤΕ Επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας 
30
ΤΕ Επόπτες υγείας 
20
ΤΕ Εργοθεραπευτών 
10
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
25
ΤΕ Λογοθεραπευτές 
10
ΤΕ Νοσηλευτών 
10
ΤΕ Πληροφορικής 
30
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 
25

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕ Διοικητικού 
20
ΠΕ Διοικητικού 
37
ΠΕ Κοινωνιολόγων - Κοινωνικών λειτουργών 
17
ΠΕ Μηχανικών 
19
ΠΕ Οικονομικού 
19
ΠΕ Πληροφορικής 
30
ΤΕ Διοικητικού 
37
ΤΕ Οικονομικού 
29
ΤΕ Πληροφορικής 
3ethnos.gr
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: 7.879 Προσλήψεις σε 12 Περιφέρειες Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: