ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εκτός Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης οι Υδρογεωτρήσεις


Εξαιρούνται πλέον από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι υδρογεωτρήσεις που βρίσκονται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της.Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροϊκονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ουσιαστικά οι γεωτρήσεις εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με συνολική απολήψιμη ποσότητα μέχρι 300.000 κυβικά μέτρα κατ’ έτος τηρουμένων των προϋποθέσεων των αποστάσεων των θέσεων ανόρυξης, όπως αυτές διαμορφώνονται από την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ. 173829/25-07-2014 (ΦΕΚ 2036/Β΄) και μέχρι 150.000 κυβικά μέτρα κατ’ έτος για αυτές που δεν πληρούν τα τιθέμενα από την εν λόγω ΥΑ όρια απαλλάσσονται πλέον από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τέλος κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας, υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή αίτησης για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145026/14-01-2014, ΦΕΚ 31/Β΄ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) για την αποφυγή των τιθέμενων από την προαναφερθείσα κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροϊκονομίας ΠΕ Καστοριάς, στα τηλέφωνα: 2467350261 και 2467350239.

Κρόκου Μαρία

http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=117155&la=1
Εκτός Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης οι Υδρογεωτρήσεις Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: