ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Μαουρίτσιο Μαρτίνα - (Ιταλός Υπουργός Γεωργίας) -Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Nέους Aγρότες


Ενίσχυση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους αγρότες ζητά η Ιταλική προεδρεία της ΕΕ, με κείμενό της που φέρνει στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ο ιταλός υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών Μαουρίτσιο Μαρτίνα, προκειμένου να εξεταστούν από τους συναδέλφους του λύσεις στα ζητήματα που εμποδίζουν την εγκατάσταση νέων γεωργών, παρά τις προσδοκίες της νέας ΚΑΠ.

Όπως τονίζεται στο κείμενο, σε ολόκληρη την ΕΕ, η ανεργία των νέων είναι υψηλή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές (το Μάιο του 2014, 5,2 εκατομμύρια νέοι ήταν άνεργοι στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., αριθμός που ισοδυναμεί με πάνω από το 22% όλων των νέων στην Ε.Ε.). Μεταξύ των δύο τελευταίων γεωργικών απογραφών, ο αριθμός των νέων αγροτών μειώθηκε κατά 34% μεταξύ 2000 και 2010, με μόνο 7,5% του αγροτικού πληθυσμού κάτω των 35 ετών σε σύγκριση με το 30% άνω των 65 ετών το 2010.

Η πρόσφατα εγκεκριμένη ΚΑΠ 2014-2020 περιέχει σημαντικά μέτρα για τη στήριξη των νέων αγροτών.

Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται από την ανάπτυξη της υπαίθρου, στο σύστημα άμεσων ενισχύσεων - αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2015 - θα είναι δυνατόν να επιτραπεί αύξηση κατά 25% της αξίας τους για τα πρώτα 90 εκτάρια γεωργικής γης που κατέχουν νέοι γεωργοί για τα πρώτα 5 έτη.

Επιπλέον, στις 13 Οκτωβρίου 2014, οι υπουργοί Γεωργίας υπογράμμισαν ότι η επανεξέταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020, για την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα πρέπει να στηρίξει περισσότερο τους νέους να εισέλθουν στον τομέα της γεωργίας, με κύριο στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων.

Παρά τα μέτρα της ΚΑΠ, υπάρχουν ακόμα μερικά κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ένταξη των νέων επιχειρηματιών στον τομέα της γεωργίας, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα μερικά εμπόδια για να εισέλθουν στον τομέα, όπως:

-Οικονομικοί φραγμοί: όπως το χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας
-Εμπόδια της αγοράς: δυσκολίες πρόσβασης σε βασικούς συντελεστές της παραγωγής, και ιδίως σε πιστώσεις και σε γεωργική γη
-Αδυναμία στην μεταφορά καινοτομίας: περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματικής εμπειρίας ανάμεσα στις διαφορετικές πραγματικότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να ξεπεραστούν τα προαναφερθέντα εμπόδια, η ιταλική Προεδρία δεσμεύεται να επιστήσει την προσοχή των υπουργών γεωργίας της ΕΕ σε κάποιες εφικτές λύσεις για την εξάλειψη τους. Πιο συγκεκριμένα:

Η πρόσβαση στην πίστωση

Ένα από τα κύρια εμπόδια που οι νέοι γεωργοί πρέπει να ξεπεράσουν για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους συνδέεται με την πρόσβαση στην πίστωση. Εκτός από τη διευκόλυνση της χρήσης των μέσων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2014-2020, που έχει εκφραστεί η επιθυμία για την απλούστευσή τους, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παροχή οικονομικής στήριξης σε νέους γεωργούς που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις είναι απαραίτητες για εγκατάσταση ή περαιτέρω επενδύσεις.

Όπως συμβαίνει με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ευνοϊκά δάνεια διαθέσιμα σε νέους γεωργούς οι οποίοι προσπαθούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στο γεωργικό τομέα.

Η εν λόγω πίστωση, θα πρέπει να δίνεται όταν οι νέοι αγρότες αποδεικνύουν ότι έχουν επαγγελματικές δεξιότητες, ειδίκευση ή κατάρτιση και παρουσιάζουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο που είναι σε θέση να αποδείξει την ποιότητα της προτεινόμενης επένδυσης.

Η παρέμβαση της ΕΤΕπ πρέπει να ενεργεί από κοινού ή συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα εθνικά μέσα.

Η πρόσβαση σε γη

Όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, ο ισχύων κανονισμός δεν επιτρέπει την στήριξη νέων επιχειρηματιών που ξεκινούν καινοτόμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, δεδομένης της αδυναμίας της προώθησης της αγοράς ενός κτήματος με δομικό εξοπλισμό και από την άποψη της γεωργικής γης, έτσι ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμοι. Οι ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν την αγορά των γεωργικών εκτάσεων μόνο εντός ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου και μόνο για το 10% της συνολικής αξίας της επένδυσης. Για τους νέους γεωργούς, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό.

Η ανταλλαγή εμπειριών

Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών από διαφορετικές περιοχές της ΕΕ, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να προβλεφθεί ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών, όπως το «Erasmus», με παρακολούθηση για σύντομο χρονικό διάστημα από νέους γεωργούς, χάρη στην υποστήριξη των εθνικών αγροτικών δικτύων και του Ευρωπαϊκού αγροτικού δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


agronews

Μαουρίτσιο Μαρτίνα - (Ιταλός Υπουργός Γεωργίας) -Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Nέους Aγρότες Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: