ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

92,8 εκατ. ευρώ ζητάει η Ε.Ε. από την Ελλάδα λόγω κακής χρήσης αγροτικών επιδοτήσεωΤην επιστροφή 102 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιστροφή αυτή πρόκειται να γίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών, για κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από τα κράτη μέλη.

Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ ή των πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για την εκταμίευση των ποσών και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη να κάνουν καλή χρήση των κονδυλίων.

Συγκεκριμένα όλα τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οικείων οργανισμών πληρωμών. Είναι επίσης επιφορτισμένα με τους ελέγχους, πχ τον έλεγχο των αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις που υποβάλλουν οι γεωργοί. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή κάθε χρόνο διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, ενώ της έχει δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα ποσά εάν από τους ελέγχους προκύπτει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος από το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να διασφαλίζεται η σωστή διάθεση των πόρων της ΕΕ.

Από τα 102 συνολικά εκ. ευρώ που ζητά η Ε.Ε. να επιστραφούν , στην Ελλάδα αντιστοιχούν τα 92,8 και αφορούν επιστροφές κατά την εξαγωγή, πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου, στρεμματική ενίσχυση και εκπρόθεσμες πληρωμές.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι επιμέρους διορθώσεις για κάθε κράτος – μέλος, από την εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ με βάση τη συμμόρφωση.Πηγή :European Commission
http://www.farmacon.gr/farmablog/news/358-epistrofh-xrhmatwn-apo-ellada
92,8 εκατ. ευρώ ζητάει η Ε.Ε. από την Ελλάδα λόγω κακής χρήσης αγροτικών επιδοτήσεω Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: