ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οι Αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΠΕΝ Δημήτριο Γελαλή


Με απόφαση Λαφαζάνη και Αποστόλου καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες που ανατίθενται Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτριο Γελαλή.

Πρόκειται για την με αριθμό 5033/66851, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1161/Β/18.6.2015, σύμφωνα με την οποία στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό, των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (περ. β παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015), εκτός αυτών των άρθρων 40, 41 και 51 του Π.δ. 63/2005, και συγκεκριμένα:

α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής,
δ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής,
ε) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Βιώσιμης Αλιείας
στ) Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων
ζ) Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης
η ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
θ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ι) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
ια) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής
ιβ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας
ιγ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας
ιδ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας−Θράκης
ιε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ιστ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου
ιζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης
ιη) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
ιθ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

2. Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα τα προερχόμενα από τις υπαγόμενες σε αυτόν Υπηρεσίες, τα οποία υπογράφει ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός.

3. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις ότι ανήκει στον Γενικό Γραμματέα του (πρώην) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός αυτών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του (πρώην) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συλλογικά όργανα, νοείται ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

agro24.gr
Οι Αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΠΕΝ Δημήτριο Γελαλή Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: