ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) : Γιατί είναι καταστροφική η υπαγωγή του βόειου κρέατος στον ανώτατο ΦΠΑ 23%;


Η αύξηση του ΦΠΑ θα δημιουργήσει αλλεπάλληλες στρεβλώσεις στην αγορά κρέατος που είναι ήδη προβληματική.Η αύξηση του Φ.Π.Α στο βόειο κρέας στο 23% απειλεί την ελληνική διατροφική και εμπορική αλυσίδα κρέατος με κλείσιμο παραγωγικών μονάδων και καταστημάτων οδηγώντας στην απόγνωση χιλιάδες οικογένειες. Παράπλευρες απώλειες θα έχουν και οι κλάδοι του Ελληνικού χοιρινού και Ελληνικού πουλερικού, σημειώνει η ΕΔΟΚ, η οποία τονίζει πως για μια ακόμη φορά ο δρόμος προς την καταστροφή του κλάδου του κρέατος στο σύνολό του είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.

Σε δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ), όπως επισημαίνει ο πρόεδρός της Λευτέρης Γίτσας έχει ήδη λάβει θέση και έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη βιαστική και παρά τις αντίθετες πρόσφατες διαβεβαιώσεις των υπεύθυνων παραγόντων, αύξηση του ΦΠΑ στο βόειο κρέας από 13% σε 23%.

Η ΕΔΟΚ, όπως λέει, ως υπεύθυνος θεσμικός φορέας του κλάδου προχωρεί στην ακόλουθη συμπληρωματική ενημέρωση των αρμόδιων και του κοινωνικού συνόλου.

Τα οικονομικά στοιχεία για το κρέας

Με βάση τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΔΟΚ για το 2014 και λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή λιανικής του βόειου κρέατος στα ελληνικά κρεοπωλεία, εκτιμούμε πως τα έσοδα από τον ΦΠΑ 13% θα έχουν διαμορφωθεί στα 297 εκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση άνευ αποκλίσεων πραγματικών εισπράξεων ). Αντίστοιχα, τα ετήσια αναγόμενα έσοδα το 2015 με βάση το νέο συντελεστή ΦΠΑ 23 % υπολογίζονται σε 384 εκατομμύρια (εκτίμηση άνευ αποκλίσεων πραγματικών εισπράξεων).

Συνεπώς, πρόκειται τελικά για μια εκτίμηση πως θα υπάρξει αύξηση των εσόδων της τάξης των 85 έως 90 εκτμ. Ευρώ, που όμως είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί λόγω της αναμενόμενης μεγάλης μείωσης της κατανάλωσης και των γνωστών αθέμιτων πρακτικών στις οποίες, όπως είναι γνωστό από ανάλογες περιπτώσεις, καταφεύγει η αγορά.

Οι εκτιμώμενες ζημιές για τον κλάδο του κρέατος

Αντίθετα, η ζημία του κλάδου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα θα είναι πολλαπλή, διότι θα υποστεί τεράστιο πλήγμα ο κλάδος του βόειου κρέατος καθώς η εμπειρία δείχνει πως η αύξηση της φορολογίας θα οδηγήσει σε υποχώρηση της κατανάλωσης. Το κενό θα καλυφθεί από φθηνό χοιρινό που θα εισάγεται και θα υποκαταστήσει το εγχώριο χοιρινό, το οποίο λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και έλλειψης σύγχρονων υποδομών δεν αναμένεται να παρουσιάσει εύκολα αύξηση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η μεγάλη υποχώρηση του κλάδου της κρεοπαραγωγικής βοοτροφίας και της χοιροτροφίας στη χώρα μας οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής και μάλιστα σε περιόδους που υπήρχε ουσιαστική προστασία από τα εισαγόμενα. Οι καταστροφικές συνέπειες του μέτρου θα επεκταθούν στο σύνολο της αγοράς του κρέατος:

*Μείωση στην κατανάλωση του κρέατος και προϊόντων κρέατος.

*Περαιτέρω συρρίκνωση της εγχώριας κρεοπαραγωγικής βοοτροφίας.

*Περαιτέρω συρρίκνωση και της γαλακτοπαραγωγικής βοοτροφίας καθώς χρειάζεται και αυτή πρόσβαση σε υγιή αγορά κρέατος για την τοποθέτηση των μοσχαριών ώστε να εισπράττει μέρος του κόστους παραγωγής γάλακτος.

*Η περαιτέρω επιβάρυνση της τιμής του εισαγόμενου βόειου κρέατος θα έχει καταστροφικές συνέπειες και στον κλάδο της μεταποίησης και της εμπορίας των μεταποιημένων προϊόντων καθώς θα πλήξει:

*Τις ελληνικές παραγωγικές βιομηχανίεςκρέατος, σκευασμάτων και αλλαντικών

*Το ελληνικό λιανεμπόριο κρέατος και ιδιαίτερα το Ελληνικό Παραδοσιακό Κρεοπωλείο, το οποίο λόγω της μείωσης του συνολικού του τζίρου θα αδυνατεί να καλύψει τα πάγια λειτουργικά του έξοδα καθώς το βόειο κρέας αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων του. Μαζί με το παραδοσιακό κρεοπωλείο θα πληγούν δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που ζουν από το συγκεκριμένο επάγγελμα.

*Τη λαϊκή εστίαση (π.χ. ψητοπωλεία, ταβέρνες κλπ.) όπου η αύξηση του ΦΠΑ θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αύξηση των τιμών καταναλωτή. Χρειάζεται όμως, όπως λέει, να γίνει και ιδιαίτερη μνεία σε ό,τι αφορά στο χοιρινό και τα πουλερικά διότι η διατήρηση των ειδών αυτών στο καθεστώς του 13% ΦΠΑ ενώ φαίνεται πως τα ευνοεί στην πραγματικότητα είναι άκρως παραπλανητική

Το ελληνικό χοιρινό κρέας καθώς και το ελληνικό κρέας πουλερικών, ενώ έχουν δομικά προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις εξόχως ανταγωνιστικές τιμές των εισαγόμενων, την έλλειψη κεφαλαίων για την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας και την απόλυτη διεθνοποίηση της λειτουργίας της αγοράς, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ.

Ο ΦΠΑ για τις ζωοτροφές

Αν σ’ όλα τα παραπάνω, λέει, προσθεθεί και το γεγονός ότι οι ζωοτροφές (για όλους τους παραγωγικούς κλάδους!) και οι νεοσσοί (η ελληνική πτηνοτροφία δεν τους παράγει πλέον αλλά είναι προϊόν εισαγωγής όπως και μεγάλο μέρος των αυγών) κατατάσσονται στο καθεστώς του 23 % ΦΠΑ, τότε συμπληρώνεται η εικόνα της απόλυτης καταστροφής. Υποχρεωτικά φτάνουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η ποινικοποίηση του βόειου κρέατος γίνεται με την εκτίμηση πως θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων με παράλληλο όφελος την αύξηση της ζήτησης χοιρινού κρέατος και πουλερικών.

Η πραγματική αύξηση των εσόδων όμως δεν αναμένεται θεωρητικά να υπερβεί τα 80 έως 90 εκτμώμενα ευρώ ετησίως.

Η αύξηση του ΦΠΑ στο 23 % στις ζωοτροφές και τις άλλες απαραίτητες πρώτες ύλες θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και στο χοιρινό και στο κοτόπουλο, εξέλιξη που έρχεται σε ευθεία αντίθεση και είναι άκρως δυσανάλογη με την σημερινή μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.

Τελικό συμπέρασμα: μόνον εάν αφήσουμε την αγορά ως έχει, θα βρει, υπό τις σημερινές συνθήκες, τα επίπεδα τιμών που αρμόζουν για τον Έλληνα καταναλωτή και τον αντίστοιχο επαγγελματία σε κάθε κλάδο του κρέατος γενικά, όποιος και να είναι αυτός! Μόνο έτσι οι εισπράξεις ΦΠΑ θα διατηρηθούν στα επίπεδα του 2014 και δεν θα μειωθούν, στο σύνολό τους, εν μέσω ύφεσης , επισημαίνει ο κ. Γίτσας.

Ασκήσεις επί χάρτου

Αυτά σε αντίθεση με τους όποιους επιφανειακούς υπολογισμούς των εισηγητών τέτοιων μέτρων και φυσικά των πολιτικών προϊσταμένων τους που τα αγκαλιάζουν σε μια επιπόλαιη άσκηση επί χάρτου άνευ ουδεμίας γνώσης της πραγματικότητας και της λειτουργιάς της αγοράς, τονίζει ο πρόεδρος της διεπαγγελματικής οργάνωσης κρέατος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο αγώνας είναι να διατηρηθούν τα έσοδα από τον ΦΠΑ στα επίπεδα του 2014 και φέτος, εάν δεν πειστεί η πολιτική ηγεσία, τα έσοδα θα μειωθούν με αποκλειστική της ευθύνη. Κάθε άλλη σκέψη επ’ αυτού, τονίζει, είναι αποτυχημένη εκ γενετής που μόνο μείωση εσόδων στο κράτος θα αποφέρει καθώς και κλείσιμο περαιτέρω επιχειρήσεων, λιγότερα έσοδα από φόρους, ανεργία όπως και επιπλέον επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού και καταστροφή σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, τον αγροτικό.

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) : Γιατί είναι καταστροφική η υπαγωγή του βόειου κρέατος στον ανώτατο ΦΠΑ 23%; Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 7:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: