ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών για το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015

Εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών για το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015 δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία υπογράφει ο πρ...Εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών για το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015 δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Αντώνης Μωϋσίδης. Σύμφωνα με αυτή στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για τα έτη 2015-2019 εντάσσονται αυτόματα όσοι δικαιούνται να λάβουν άμεσες ενισχύσεις το 2015, αθροιστικά ύψους έως 1.250 ευρώ. Επίσης οι παραγωγοί που θα ενταχθούν στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών εξαιρούνται από τις κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις δεσμεύσεις της πράσινης ενίσχυσης.

Όσον αφορά την απένταξη από το καθεστώς η εγκύκλιος αναφέρει: «Γεωργός, ο οποίος έχει ενταχθεί αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, έχει κάθε έτος ενίσχυσης την δυνατότητα απένταξης από το καθεστώς, αρχής γενομένης από το έτος 2015. Η απένταξη θεωρείται οριστική, δεν είναι δηλαδή δυνατό να ενταχθεί ξανά στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών σε επόμενο έτος».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζεται η Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015.


eshop.agrofitiki.com

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]