ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβλήθηκαν 6,7 εκατ. ευρώ σε 668 δικαιούχους


Ακόμη μία σειρά από πληρωμές έκανε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού για 668 δικαιούχους και η πληρωμή έφτασε το ύψος των 6,7 εκατ ευρώ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
37,897.80 δικαιούχοι 14

Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
121,316.00 δικαιούχοι 2
Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα
618,332.77 δικαιούχοι 2
Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
10,979.42 δικαιούχοι 1

Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία
145,336.82 δικαιούχοι 169
Μ221-Δάσωση
370,818.60 δικαιούχοι 240
Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης
165,597.4 δικαιούχοι 3

Οι σημερινές πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
36,940.17 δικαιούχοι 3

Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα
386,958.34 δικαιούχοι 3
Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση
872,458.36 δικαιούχοι 3
Μ421-Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας
91,180.88 δικαιούχοι 3
Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59
186,905.46 δικαιούχοι 1

Μ511-Τεχνική βοήθεια
64,144.50 δικαιούχοι 1

Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων
59,617.88 δικαιούχοι 8
Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
159,211.25 δικαιούχοι 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΦΡΟΥΤΩΝ
149,374.61 δικαιούχοι 1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
46,968.40 δικαιούχοι 11
ΠΡΩΟΘ.ΟΙΝΩΝ.-ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
14,825.55 δικαιούχοι 1

Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών
144,750.00 δικαιούχοι 35
Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
1,778,249.87 δικαιούχοι 58
Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα
55,780.50 δικαιούχοι 1
Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
97,063.81 δικαιούχοι 1

Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία 
88,921.49 δικαιούχοι 94
Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης
185,579.81 δικαιούχοι 3

Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
202,406.33 δικαιούχοι 4
Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
32,713.28 δικαιούχοι 3

Μ511-Τεχνική βοήθεια
579,794.61 δικαιούχοι 1

Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων
5,736.00 δικαιούχοι 1

enikonomia
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβλήθηκαν 6,7 εκατ. ευρώ σε 668 δικαιούχους Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: