Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΤΕΙ : Από τη «μαρμελάδα» στις…σούπες!
Της Άννας Στεργίου (annastergiou11@gmail.com)
Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν με το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνολόγων γεωπόνων.

Συνεννοείται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το Παιδείας ή ανήκουν σε διαφορετικές χώρες; Μάλλον ισχύει το δεύτερο. Ορθώς το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί απ΄ το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εξειδίκευσης «Σύγχρονες Τεχνολογίες στον Πρωτογενή Τομέα και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος», καθώς  υπάρχει το αυτοδιοίκητο.

Το σχετικό ΦΕΚ  2665, τ. Β. 10.12.2015 δημοσιεύθηκε χθες κι ήταν μια χαρούμενη έκπληξη. Το συγκεκριμένο ΤΕΙ, έκοψε φέτος το νήμα του ανταγωνισμού και πέρασε πρώτο ανάμεσα σε πολλά ΑΕΙ με την περίφημη «Μαρμελάδα» του, στο διαγωνισμό Ecotrophelia που διοργάνωσε ο ΣΕΒΤ. Η νίκη ήταν μια απλή απόδειξη , ένα δείγμα του τι μπορούν να κάνουν και τα ΤΕΙ όταν έχουν ανθρώπους που εμπνέουν κι ενδιαφέρονται. Κι είναι άξιοι συγχαρητηρίων καθηγητές και φοιτητές γιατί τα παιδιά τα γνωρίσαμε. Βεβαίως υπάρχει ένα αλλά…

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται να κάνει τα στραβά μάτια στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνολόγων γεωπόνων, δικαιώνοντας όσους έχουν πτυχίο ΑΕΙ. Κι όταν ερωτάται ο υπουργός , πως ένα άλλο νέο ΦΕΚ, που δημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες , τους βγάζει εκτός νυμφώνος ακόμη κι όταν τεχνολόγοι γεωπόνοι έχουν μεταπτυχιακό, τότε το μπέρδεμα είναι μεγαλύτερο. Εξ ου κι οι τεχνολόγοι γεωπόνοι αναγκάστηκαν να τρέξουν για πολιτική λύση στο ζήτημα.

Βεβαίως δεν περιμένουν όλοι τεχνολόγοι γεωπόνοι να μπουν στο Δημόσιο, όμως το δικαίωμα κάποιος να μπορεί όταν παίρνει ένα πτυχίο να του αναγνωρίζεται για να μπορεί ν΄ ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα θα έπρεπε να είναι δεδομένο.

Δεν μπορεί μονίμως να αντιφάσκει το ένα υπουργείο με το άλλο. Το ένα υπουργείο -Παιδείας – να σου αναγνωρίζει ό, τι πήρες το σχετικό πτυχίο, αλλά όταν είναι να πας για επαγγελματικά δικαιώματα να σου σφυρίζουν στο Αγροτικής Ανάπτυξης , τσάμικο και καλαματιανό;

Δε  γίνεται να σπουδάζει ο άλλος σε κρατικό (;) φορέα 4, 5, 6 χρόνια και μετά να του λες ότι δεν υπάρχει κι ό, τι όλο το πτυχίο ήταν μια μεγάλη φούσκα, όπως και το μεταπτυχιακό και κάποια στιγμή έλα να το κουβεντιάσουμε κι ίσως βρούμε μια λύση…

Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν προέκυψε σήμερα. Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα κι ο τρόπος που στήθηκε η λειτουργία των ΤΕΙ ήταν πρόχειρος κι απαράδεκτος , ίσα για να βουλωθούν τρύπες και να μπει και καμιά σχολή σε τοπική κοινωνία να υπάρχει ανάπτυξη.

Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε την αρχή και να το αντιμετωπίσουμε. Να μην κρυβόμαστε πίσω απ΄ το δάχτυλό μας. Κι οι γεωπόνοι που σπουδάζουν στα ΑΕΙ έχουν περισσότερα προσόντα και να τους αναγνωρίζεται αλλά κι οι τεχνολόγοι γεωπόνοι θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες και διευκρινισμένες αρμοδιότητες ώστε να μπορούν να ζήσουν.  Αλλιώς ανεμομαζώματα – διαβολοσκορπίσματα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 

α) του Ν. 3685/2008,
β) του Ν. 4009/2011, 
γ) του Ν. 3374/2005
δ) του Ν. 4301/2014 άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Άρθρο 2 Αντικείμενο − Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στον Πρωτογενή Τομέα και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι πτυ χιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών 29644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στη φυτική και ζωική παραγωγή και την τεχνολογία πρασίνου. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), είναι η επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Τεχνολογίας Γεωπονίας και συνεπώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευ− τικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και να παράγονται εξειδικευμένα στελέχη με ουσιαστική παρέμβαση και γνώση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με:

 1. απόκτηση τεχνογνωσίας και την εφαρμογή της στην ολοκληρωμένη διαχείριση του φυτικού κεφαλαίου έτσι ώστε μέσω της καινοτομίας να αναδειχθούν εστίες επι− χειρηματικότητας στη γεωργική παραγωγή με έμφαση στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, 
2. τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας, 
3. τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εργαλείων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του πρασίνου των αθλητικών επιφανειών.

 Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις: «Σύγχρονες Τεχνολογίες στον Πρωτογενή Τομέα και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Αειφορία και Καινοτομία στην Γεωργική Παραγωγή με έμφαση στο Περιβάλλον και τον Άνθρωπο. β) Σύγχρονες μέθοδοι αύξησης της παραγωγικότητας στην κτηνοτροφία, γ) Τεχνολογία Πρασίνου Αθλητικών χώρων.

 Άρθρο 4 Κατηγορίες Υποψηφίων Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή απόφοιτοι Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, απόφοιτοι Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Μηχανικής Βιοσυστημάτων, διπλωματούχοι Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων, απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, απόφοιτοι ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε εξήντα (60).

 Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας δίδεται η δυνατότητα προσωρινής διακοπής σπουδών μέχρι ένα έτος. Στους εργαζομένους δίδεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης με παράταση της διάρκειας για ένα έτος. Επίσης δίδεται η δυνατότητα παράτασης της με− ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επί ένα έτος μετά από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του προγράμματος. Ο αθροιστικός χρόνος παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί του 18 μήνες. 

 Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά δέκα (10) μαθήματα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), απαι− τούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμονται σε τρία εξάμηνα σπουδών.  ΤΕΙ : Από τη «μαρμελάδα» στις…σούπες! Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:30 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: