ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Μικροβιακή αντοχή στην κολιστίνηΠρόσφατα στη ∆ανία εντοπίστηκαν νέα υπερανθεκτικά βακτήρια τα οποία διαθέτουν ένα γονίδιο που τα καθιστά ανθεκτικά στην κολιστίνη, ακόµα και στα τελευταίας γενιάς αντιβιοτικά. Τέτοιοι παθογόνοι µικροοργανισµοί είχαν εντοπιστεί και στην Κίνα, όπου βακτήρια Ε.coli τα οποία είχαν αποµονωθεί από χοίρους, κρέας πουλερικών και ανθρώπους, διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν το νέο γονιδίο MCR-1 που τα καθιστά ανθεκτικά στην αντιµικροβιακή ουσία κολιστίνη (οικογένεια πολυµυξίνες). 

Ειδικότερα µετά από µελέτες που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Statens Serum (SSI) και το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίµων του Τεχνικού Πανεπιστηµίου (DTU Food) της ∆ανίας, βρέθηκε το συγκεκριµένο γονίδιο αντοχής σε στελέχη Ε.coli που είχαν αποµονωθεί από ασθενή που έπασχε από βακτηριαιµία το 2015 και από πέντε δείγµατα εισαγόµενων πουλερικών κατά την περίοδο 2012-2014. 

Όλα τα αποµονωθέντα στελέχη διαπιστώθηκε ότι φέρουν το γονίδιο αντοχής στην κολιστίνη MCR-1 και είναι ανθεκτικά στις ευρέος φάσµατος αντιµικροβιακές ουσίες β-λακτάµες (ESBL). Το γεγονός αυτό µπορεί να επιφέρει την πλήρη εξουδετέρωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας που διαθέτουµε µε τα υπάρχοντα αντιβιοτικά εναντίον κάποιων παθογόνων µικροοργανισµών όπως είναι το E.coli & η Klebsiella pneumoniae, που προκαλούν σηψαιµία και πνευµονία, καθώς το γονίδιο αυτό τα καθιστά αήττητα. 

Στη χώρα µας η αντοχή των στελεχών Klebsiella που αποµονώνονται από νοσηλευόµενους ασθενείς στην κολιστίνη βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας προειδοποιούν ότι η µαζική χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσµια δηµόσια υγεία και στο σχεδιασµό που έχουν ήδη εκπονήσει για την αντιµετώπιση της µικροβιακής αντοχής σε διεθνές επίπεδο, θέτουν τον περιορισµό της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνιατρική ως καίριας σηµασίας άξονα της στρατηγικής που πρέπει να εφαρµόσουν τα κράτη µέλη. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ο ΕΟΦ και η Οµάδα Εργασίας για την αντιµετώπιση της µικροβιακής αντοχής λαµβάνοντας υπόψη ότι, η κολιστίνη αποτελεί µία από τις τελευταίες θεραπευτικές επιλογές για την αντιµετώπιση σοβαρών λοιµώξεων του ανθρώπου από τα παραπάνω πολυανθεκτικά εντεροβακτηριοειδή και προκειµένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνεπάγονται όλα τα παραπάνω για τη ∆ηµόσια Υγεία, συστήνoυν τα ακόλουθα:
  • τα κρίσιµης σηµασίας για τον άνθρωπο αντιβιοτικά, δηλαδή οι κινολόνες, φλουοροκινολόνες, κεφαλοσπορίνες γ΄ και δ΄ γενιάς καθώς και η κολιστίνη να µη χρησιµοποιούνται στην κτηνιατρική πράξη ως αντιβιοτικά πρώτης επιλογής, αλλά µόνον όταν έχει αποτύχει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία,
  • η χρήση των παραπάνω αντιβιοτικών να γίνεται µετά από ταυτοποίηση του παθογόνου µικροοργανισµού και τη διενέργεια δοκιµής ευαισθησίας (αντιβιογράµµατος),
  •  η χρήση των αντιβιοτικών να περιορίζεται µόνο στα ασθενή ζώα και όχι για θεραπεία αγέλης για προληπτικούς λόγους, 
  • σε κάθε περίπτωση αποµόνωσης βακτηρίων ανθεκτικών στις παραπάνω κατηγορίες αντιβιοτικών, αυτά να στέλνονται, κατόπιν επικοινωνίας, στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Μικροβιακή Αντοχή (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας τηλ : 22210-42521, email: vetlab7@otenet.gr). 

∆ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Μικροβιακή αντοχή στην κολιστίνη Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:45 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: