ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ολλανδική Προεδρία Συμβουλίου της ΕΕ με στόχο την Γεωργία & το διεθνές εμπόριο
Γεωργία & διεθνές εμπόριο στο επίκεντρο της Ολλανδικής Προεδρίας
Η γεωργία και η ανάπτυξη του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τρίτες χώρες αναμένεται να αποτελέσουν εκ των κεντρικών ζητημάτων που θα απασχολήσουν την Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, η Ολλανδία θα εστιάσει στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ για διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (FTA), συμπεριλαμβανομένων της διατλαντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ (ΤΤΙP) και της συμφωνίας με την Ιαπωνία. 

Σε ότι αφορά τη γεωργία, η Ολλανδία θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση της ΚΑΠ, ώστε να εξαλειφθούν οι όποιοι περιττοί κανονισμοί που επιβαρύνουν τους ευρωπαίους αγρότες. Παράλληλα, θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε κλάδους που προκαλούν ανησυχία, όπως τα γαλακτοκομικά και η χοιροτροφία. Η Ολλανδία ανέλαβε την Προεδρία της ΕΕ 1 Ιανουαρίου του 2016, διαδεχόμενη το Λουξεμβούργο, ενώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους θα παραδώσει τη σκυτάλη στη Σλοβακία.

Οι προτεραιότητες για τη γεωργία
Με δεδομένη τη σημασία της πρωτογενούς παραγωγής για την οικονομία και για την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και το γεγονός ότι ο κόσμος θα έρθει αντιμέτωπος με την πρόκληση να πρέπει να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες τουλάχιστον εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το 2050, η Ολλανδική Προεδρία έχει ανακοινώσει ότι θα εστιάσει στην «έξυπνη» σε ότι αφορά το κλίμα γεωργία και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, η Ολλανδική Προεδρία θα επιδιώξει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών-μελών για τις εμπειρίες τους σχετικά με την πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και υπό το πρίσμα της μελλοντικής ΚΑΠ μετά το 2020.

Η Ολλανδική Προεδρία θα παροτρύνει, επίσης, την επιτροπή να προβεί βραχυπρόθεσμα στην απλοποίηση της ΚΑΠ, ώστε να εξαλειφθούν όσο είναι δυνατό περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες. Οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών προϊόντων και της χοιροτροφίας, είναι αιτία ανησυχίας και για αυτό η Προεδρία σκοπεύει να τα παρακολουθεί στενά.

Η Ολλανδική Προεδρία θα ασχοληθεί επίσης με το ζήτημα της αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής. Μία ενιαία προσέγγιση είναι απαραίτητη, καθώς επίσης και η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στους υπουργούς υγείας και γεωργίας. Η Ολλανδική Προεδρία θα διοργανώσει ένα υπουργικό συμβούλιο για αυτό το θέμα.

Το ζήτημα της ανισορροπίας ανάμεσα στο νομικό πλαίσιο για την ευρεσιτεχνία και τα δικαιώματα των παραγωγών νέων ποικιλιών φυτών, η οποία εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και πρώτες ύλες, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή και τη βελτίωση νέων φυτών, αποτελεί επίσης μία προτεραιότητα.

Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου
Σε ότι αφορά την ατζέντα του ευρωπαϊκού εμπορίου, κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας θα κυριαρχήσουν οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ για διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (FTAs), συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας διατλαντικού εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από τη θέση του προέδρου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Εμπόριο), η Ολλανδική Προεδρία θα διευκολύνει τις προσπάθειες της επιτροπής σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομοθετικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (FTA) ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ (TTIP) αποτελεί ένα θέμα δημόσιου συμφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδομένη τη βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, η Ολλανδική Προεδρία θα εργαστεί για την αποτελεσματική πρόοδο της διαδικασίας, λαμβάνοντας ωστόσο δεόντως υπόψη τη δημόσια συζήτηση για τη συμφωνία.

Θεωρείται επίσης πιθανό να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για ελεύθερες συναλλαγές (FTA) ανάμεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Είναι επίσης πιθανό να γίνει η αρχή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ η Επιτροπή θα λάβει εντολή για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης συμφωνίας (FTA) με το Μεξικό.

Τέλος, η ΕΕ θα ξεκινήσει τη μετατροπή των συμβάσεων που έγιναν στη 10η υπουργική συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2015. σε συγκεκριμένα μέτρα, κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Επιπλέον, η Ολλανδία επιθυμεί να αποτελέσει μία ισχυρή δύναμη στη μετά το Ναϊρόμπι συζήτηση για το μέλλον και το ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο πολυμερές εμπορικό σύστημα.

Αλιεία
Σε ότι αφορά την αλιευτική νομοθεσία, η Ολλανδική Προεδρία θα επιδιώξει να ενισχύσει την αειφορία και βιωσιμότητα όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Προτεραιότητα θα δοθεί στη σύναψη συμφωνιών σχετικά με τα πολυετή σχέδια για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και την επέκταση της υποχρέωσης αποτροπής της σπατάλης τροφίμων. Αυτά τα ζητήματα, επίσης, θα πρέπει να εξεταστούν τόσο μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο όσο και σε διεθνές επίπεδο: οι καθαροί ωκεανοί είναι απαραίτητη για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

agrotypos.gr
Ολλανδική Προεδρία Συμβουλίου της ΕΕ με στόχο την Γεωργία & το διεθνές εμπόριο Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: