ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

«Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


Τη διεύρυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που μπορούν να... υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητεί ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Θεσπρωτίας ερωτά εάν, σε επόμενη Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης, πρόκειται να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι και εκείνοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012, αλλά μόνο για την κάλυψη δαπανών που δεν έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. Ι.1.4 Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Η εν λόγω προϋπόθεση αφορά στην ένταξη του δικαιούχου σ' άλλο Πρόγραμμα ανεξαρτήτως εάν έχει λάβει το ποσό της επιχορήγησης από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι επιπρόσθετη εκείνων που προβλέπονται στον Κανονισμό 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και βάσει των οποίων δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων έως 200.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών. Ως εκ τούτου εξαιρούνται δυνατότητας συμμετοχής επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση επιλέξιμων ενεργειών στην εν λόγω Δράση, εφ’ όσον οι ενέργειες αυτές δεν είχαν γίνει δεκτές από προηγούμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί. Τέτοια προϋπόθεση, εξάλλου, είχε προβλεφθεί σε ανάλογες Δράσεις για τις ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Εάν προτίθεται, σε επόμενη Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», να συμπεριλάβει στους δικαιούχους και εκείνους οι οποίοι (με τις ιδιότητες που ορίζονται) έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012, πλην όμως μόνο για τις επιλέξιμες δαπάνες που δεν έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών. 
 
 tro-ma-ktiko.blogspot.gr
«Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: