ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ψήφισμα της ΕΣΕΠ ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις αλλαγές στο Ειδικό Μισθολόγιο


Εντύπωση και πολλά ερωτήματα δημιουργεί η απόφαση του YΠΕΘ να προχωρήσει αιφνιδιαστικά και άμεσα στην ψήφιση νέου μισθολογίου για τα Ειδικά Μισθολόγια. Πρόκειται για μισθολόγιο που ΑΝΤΙΘΕΤΑ με τις εξαγγελίες του κ. Υπουργού προβλέπει μειώσεις αποδοχών στους Καθηγητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά είναι ιδιαίτερα αρνητικό για το Επιστημονικό Προσωπικό των ΤΕΙ.

Με το νέο μισθολόγιο οι καθηγητές των ΤΕΙ, τα οποία είναι ισότιμα με τα Πανεπιστήμια και αποτελούν τον Τεχνολογικό Τομέα των ΑΕΙ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΥΝΤΑΙ αδικαιολόγητα από τους συναδέλφους του Πανεπιστημιακού τομέα με τα ίδια ακριβώς προσόντα. Ως εκ τούτου το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά αφορά τόσο τα μέλη ΕΠ που εξισώνονται με τους διδάσκοντες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) αλλά και το καθεστώς λειτουργίας των ίδιων των ΤΕΙ τα οποία, υποβαθμιζόμενα στην πράξη, ταυτίζονται με ιδρύματα που δεν είναι ΑΕΙ όπως αυτά ορίζονται από τον Νόμο 4009/2011.

Η υποβάθμιση αυτή έρχεται σε μια πολύ ευαίσθητη φάση όπου η πανεπιστημιοποίηση έχει τεθεί πολλαπλά στο τραπέζι:

• Η σύνοδος Προέδρων διεκδικεί την μετατροπή σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια, 

• Ο Υπουργός κος Γαβρόγλου συζητά περί για συνενώσεων ΤΕΙ - Πανεπιστημίων,

• Προ λίγων ημερών ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η πανεπιστημιοποίηση δύο ΤΕΙ.

Ταυτόχρονα προωθείται η επιβολή των διετών προγραμμάτων χωρίς να κατοχυρώνεται η πανεπιστημιοποίηση όλων των ΤΕΙ και χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης διδακτορικών.

Ζητάμε από τον κ. Υπουργό την μισθολογική (και όχι μόνο) εξίσωση με τους καθηγητές του Πανεπιστημιακού τομέα διότι:

1. Ο ισχύων Νόμος 4009/2011 Κεφάλαιο Στ΄ Προσωπικό των Α.Ε.Ι., Μέρος Α΄ το οποίο αναφέρεται ενιαία σε Καθηγητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ασκούν διδακτικό και ερευνητικό έργο, χωρίς διάκριση στην εργασία ή τα καθήκοντα των καθηγητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

2. Επιπλέον σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της ισότητας και ειδικότερα η ισότητα σε θέματα αμοιβής διότι κατά το άρθρο 22§1 εδ. β΄ του. Συντάγματος «Όλoι oι εργαζόμενoι, […], έχουν δικαίωμα ίσης αμoιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Γιατί λοιπόν γίνεται η διάκριση στο μισθολόγιο Καθηγητών Πανεπιστημίου - ΤΕΙ;

3. Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και ισχύει, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών ΑΕΙ είναι ενιαία και δεν διακρίνουν μεταξύ Καθηγητών Πανεπιστημιακού και ΤΕΙ.

4. Σύμφωνα με το αρθρ.1. παρ. (α) «Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέση» ενώ και οι επιτροπές και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ταυτόσημα για όλους τους καθηγητές ΑΕΙ και δεν διακρίνουν μεταξύ καθηγητών Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα. Το ερευνητικό έργο και οι δημοσιεύσεις αποτελούν βασικά κριτήρια οποιασδήποτε αξιολόγησης των Καθηγητών ΤΕΙ όπως και των αντίστοιχων των Πανεπιστημίων

5. Αντίθετα, για το διδακτικό προσωπικό των ΕΣΔΥ, ΑΕΑ και ΑΕΝ, με τις οποίες οι Καθηγητές ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα ταυτίζονται μισθολογικά, δεν απαιτούνται ίδια προσόντα και δεν εκλέγονται και δεν εξελίσσονται με τα ίδια κριτήρια και διαδικασίες.

6. Επιπλέον το διδακτικό ωράριο των Καθηγητών ΤΕΙ είναι ΔΙΠΛΑΣΙΟ από αυτό των συναδέλφων των Πανεπιστημίων (10-16ώρες/εβδομάδα οι Καθηγητές ΤΕΙ, 8ώρες/εβδομαδα οι Καθηγητές Πανεπιστημίου). Πως λοιπόν δικαιολογείται η τεράστια διαφορά στο επίδομα διδασκαλίας και έρευνας μεταξύ Καθηγητών Πανεπιστημίων (400-250€) και ΤΕΙ (250-150€);

ΚΑΛΟΥΜΕ

τον κ. Υπουργό Παιδείας να μας ενημερώσει:

α. Γιατί υπάρχει διαφορά στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων με τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ; Πως είναι δυνατόν λειτουργοί για τους οποίους ο νόμος προβλέπει ίδια προσόντα και ίδια ακριβώς εργασία να λαμβάνουν διαφορετική αμοιβή; Τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ασκούν διαφορετικά καθήκοντα από εκείνα των ΤΕΙ ;

β. Γιατί υπάρχει διαφορά στο νέο επίδομα διδασκαλίας και έρευνας μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ; Μήπως στα ΤΕΙ δεν είναι υποχρεωτική η έρευνα και με πολύ χειρότερες συνθήκες; Ενώ ταυτόχρονα το διδακτικό έργο των καθηγητών ΤΕΙ είναι ΔΙΠΛΑΣΙΟ από αυτό των Καθηγητών Πανεπιστημίων.

γ. Γιατί ο Πρόεδρος ΤΕΙ να λαμβάνει επίδομα θέσης μικρότερο από αυτό των υφισταμένων του ενώ είναι υπόλογος κατά το νόμο για όλο το Ίδρυμα.

δ. Γιατί η διάταξη αναφέρεται σε μία καταργημένη θέση ευθύνης στα «Α»ΤΕΙ, τον Προϊστάμενο (!) Τμήματος και του χορηγεί …βοήθημα 100€. Ο «Προϊστάμενος» είναι Πρόεδρος Τμήματος και είναι απορίας άξιον γιατί στον αντίστοιχο Πρόεδρο Τμήματος Πανεπιστημίου με τα ίδια ακριβώς προσόντα και καθήκοντα εκ του νόμου χορηγείται επίδομα ευθύνης 210€. Είναι οι λιγότερες αρμοδιότητες του Προέδρου Τμήματος ΤΕΙ από τον αντίστοιχο Πανεπιστημίου που δικαιολογούν το μικρότερο επίδομα;

Τα υπηρετούντα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας, έχουμε εκλεγεί με απόλυτα διαφανείς ακαδημαϊκές διαδικασίες ακριβώς ίδιες (και ίσως πιο σκληρές από αυτές των συναδέλφων των Πανεπιστημίων αφού είναι υποχρεωτική η επαγγελματική εμπειρία) κι επιτελούμε, παρόλες τις αντιξοότητες και τρικλοποδιές το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό αλλά και το τεράστιο διοικητικό μας έργο με απόλυτη ευσυνειδησία.

Δεν συνάδει η άνιση σε θεσμικό και μισθολογικό (συνδέονται άρρηκτα) επίπεδο μεταχείριση, μεταξύ των καθηγητών των ΑΕΙ εις βάρος των καθηγητών των ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, με το διακηρυγμένο, με έμφαση, από το Υπουργείο στόχο της διαμόρφωσης ενός ΕΝΙΑΙΟΥ χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Έχουμε επωμισθεί μεγάλο και δυσανάλογο βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ζητούμε να μην απαξιώνεται η προσπάθειά μας αυτή για μικρο-κομματικά και επικοινωνιακά οφέλη και σκοπιμότητες που ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αντέχει και τον γυρίζει δεκαετίες πίσω. Είναι αντιληπτό από όλους ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όσα εργαλεία διαθέτει για να πολεμήσει όχι μόνο τα μέλη Ε.Π. αλλά και την ίδια την ύπαρξη των ΤΕΙ, αρνούμενη τη δυνατότητα χορήγησης διδακτορικών, αξιολογήσεις με συνοπτικές διαδικασίες, την τυπική και ουσιαστική υποβάθμιση τους με μειώσεις κονδυλίων και ανυπαρξία προγραμμάτων έρευνας κλπ. Παρόλα αυτά, η ακαδημαϊκή κοινότητα των ΤΕΙ αντιστέκεται και θα συνεχίσει να το κάνει με βασικό πιστοποιητικό την ποιότητα των σπουδών και το έργο που προσφέρει στην κοινωνία!

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΤΕΙ οφείλει προασπίζοντας το κύρος των Τεχνολογικών ΑΕΙ και των πτυχίων που αυτά χορηγούν να αντιδράσει στην προφανή υποβάθμισή τους.
Ζητούμε την άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων και την πλήρη και άμεση εξομοίωση αμοιβής και όρων εργασίας των καθηγητών ΑΕΙ όπως το Σύνταγμα της χώρας επιτάσσει.

Ο Πρόεδρος

Ι. Σπηλιόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής 

Ο Αντιπρόεδρος

Ε. Γεωργόπουλος
Καθηγητής

Ο Γραμματέας

Θ. Κοτσιλιέρης
Επίκουρος Καθηγητής Ο Ταμίας

Κ. Δελής
Επίκουρος Καθηγητής

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο. Σπηλιόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Ψήφισμα της ΕΣΕΠ ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις αλλαγές στο Ειδικό Μισθολόγιο Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 6:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: