Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Αξιολογώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Aφού διασφαλισθούν τα συμφέροντα προσωπικού, φοιτητών και αποφοίτων, η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου μπορεί να γίνει άμεσα και με στόχο το μηχανογραφικό δελτίο υποψήφιων φοιτητών του 2018 με κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία.Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής,
Αναπληρωτής Προέδρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας

«Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας» Πλάτων, 427 π.Χ.–347 π.Χ.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνα αναμένεται να δραστηριοποιηθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δεν είναι τυχαίο ότι, στην ίδια περιοχή, για δέκα περίπου αιώνες λειτούργησε η ομώνυμη ακαδημία, η οποία σημειωτέον ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Πλάτωνα (Αριστοκλή) και είχε ως επιστημονικά αντικείμενα μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής διαδικασίας,

Το νέο αυτό Πανεπιστήμιο είναι το διάδοχο σχήμα, που προκύπτει από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ύστερα από σχετική πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού αναγνωρίζοντας, προφανώς, την παρωχημένη και αποπροσανατολιστική ονομασία της ακαδημαϊκής τους υπόστασης.

Υπενθυμίζεται ότι τα δυο Ιδρύματα, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (με 5 Σχολές και 27 Τμήματα) και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (με 2 Σχολές και 9 Τμήματα), έχοντας σχεδόν παράλληλη εκπαιδευτική προϊστορία πέραν του 1/3 του αιώνα, από το 2001 είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μαζί με τα Πανεπιστήμια.

Και τα δυο, προσφέρουν προγράμματα προπτυχιακών τετραετών σπουδών 240 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων), καθώς και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 60-120 ECTS, όπως και τα Πανεπιστήμια.

Μάλιστα, οι καθηγητές και των δυο Ιδρυμάτων πλαισιώνουν ισότιμα εκλεκτορικά σώματα μαζί με συναδέλφους τους από τα Πανεπιστήμια για την επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των καθηγητών τόσο των Τ.Ε.Ι., όσο και των Πανεπιστημίων μέσω του συστήματος του Υπουργείου Παιδείας «ΑΠΕΛΛΑ».

Πρέπει να αναφερθεί ότι, η πρωτοβουλία του νέου Πανεπιστημίου στη Δυτική Αττική, ανάμεσα σ΄άλλα, έρχεται σε κατάλληλη στιγμή αφού εξυπηρετεί άμεσα την υλοποίηση τόσο της εθνικής στρατηγικής, όσο και αυτή της Περιφέρειας Αττικής, για την έρευνα και την καινοτομία-έξυπνη εξειδίκευση/RIS13, υποστηρίζει το Δήμο Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2021, το φάκελο προετοιμασίας του οποίου στήριξε το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συμβάλει σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις τοπικού χαρακτήρα με υπερτοπικό αποτέλεσμα.

Ως προς τις τελευταίες, ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου Academy Gardens από την εταιρεία Artume, συμφερόντων του επενδυτικού ομίλου Blackrock, η ολοκλήρωση του εμπορικού κέντρου που είχε αναπτύξει η εταιρία Μπ. Βωβός στο Βοτανικό από την τράπεζα Alpha Bank, η αναβίωση και ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας αλλά και της ναυπηγικής από την εταιρία Cosco, οι διαδικασίες για την αξιοποίηση του παλιού τερματικού σταθμού του ΟΣΕ στον Πειραιά από την εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ κλπ.

Τα προηγούμενα προοιωνίζουν αλλαγή στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία της Δυτικής Αττικής και επιθυμητή ανάπτυξη, όπου η ύπαρξη διαθέσιμης κατάλληλης τεχνογνωσίας του νέου Πανεπιστημίου είναι ήδη επιζητούμενη.

Ακόμη, αναφέρεται η σθεναρή υποστήριξη στο εγχείρημα του νέου Πανεπιστημίου από το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της ηγεσίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής.

Η στη συνέχεια αναφορά μου σε αξιολογικά δεδομένα – ή πιο ορθά σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας - είναι ενδεικτική και επικεντρώνεται μόνο στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για λόγους δεοντολογίας.

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, παρόλη τη διαχρονικά διαρκή υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των φοιτητών που δέχεται, ιδίως την τελευταία τετραετία, έχει υποστεί πρόσφατη ιδρυματική εξωτερική αξιολόγηση λαμβάνοντας την υψηλότερη προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση: «άξιο θετικής μνείας» («worthy of merit») από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Έτσι, κατατάσσεται στο 27,8% των 36 ελληνικών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

Συγκριτικά και σε σχέση με τις εξωτερικές αξιολογήσεις των λοιπών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) του λεκανοπεδίου Αττικής (εξαιρουμένου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), διαπιστώνεται ότι αυτά βρίσκονται στην αμέσως χαμηλότερη κατηγοριοποίηση: «θετική αξιολόγηση» («positive»).

Επισημαίνεται ότι, η Α.Δ.Ι.Π. εφαρμόζει ενιαίο πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) αναγνωρισμένο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από επιλογή του, συμμετέχει ισότιμα στο διεθνή ακαδημαϊκό διάλογο με τα λοιπά μέλη διεθνώς αναγνωρισμένων ενώσεων Πανεπιστημίων, όπως στη Διεθνή Ένωση Πανεπιστημίων (International Association of Universities), στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Association of Institutions in Higher Education), στο Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών United Nations Academic Impact – UNAI, ενώ εφαρμόζει πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για το Σχεδιασμό και την Παροχή Εκπαίδευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Ακόμη, το ΤΕΙ Αθήνας συστήνεται κατά 100% ως τριτοβάθμιο ίδρυμα φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών σύμφωνα με έρευνα του δικτύου των φοιτητών που έχουν ήδη συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το ΤΕΙ Αθήνας έχει υπογράψει δεκάδες συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για κοινές προσπάθειες στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Είναι το μόνο Α.Ε.Ι. της χώρας όπου λειτουργεί οργανωμένο Γραφείο Ανταλλαγών και Συνεργασίας με Α.Ε.Ι. της Λ.Δ. Κίνας, καθώς και το μόνο που αποτελεί διεθνές κέντρο πιστοποίησης της αραβικής γλώσσας από το An-Najah National University of Nablus της Παλαιστίνης.

Τα παραπάνω είναι κυήματα δημιουργικού οράματος και συλλογικής προσπάθειας.

Έτσι, έχει αξιοποιηθεί η ενεργός εμπλοκή όλου του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, στη βάση του σεβασμού της προσωπικότητας των ατόμων, της ανάδειξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, της αποκεντρωμένης δημοκρατίας και της αυτοδιοικητικής λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντας το φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό, που σέβεται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και δημιουργώντας σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης ακαδημαϊκής ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών και αφού διασφαλισθούν τα συμφέροντα προσωπικού, φοιτητών και αποφοίτων, η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου μέσα από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. μπορεί να γίνει άμεσα και με στόχο το μηχανογραφικό δελτίο υποψήφιων φοιτητών του 2018 (Μάρτιος 2018) με κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία, δίνοντας παράλληλα τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας στον Υπουργό Παιδείας.

Η εν λόγω θεσμοθέτηση και όχι αυτή του Προεδρικού Διατάγματος, θα προσδώσει την αναγκαία συνολική πολιτική βούληση για το νέο Πανεπιστήμιο και την εθνική χρησιμότητά του.

Η σύνδεση παρελθόντος και παρόντος δημιουργεί το ασφαλές μέλλον, που το εγγυάται ηγεσία που είναι σε θέση να καθοδηγήσει και να το δημιουργήσει.
 
esos.gr
 
Aν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Αξιολογώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 10:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.