ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL στην Ελλάδα


Το δίκτυο IMPEL προάγει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και τήρηση του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου, έχει 50 μέλη από 35 χώρες. Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL(https://www.impel.eu/) για την εφαρμογή και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα, στο ΥΠΕΝ, ημερίδα με θέμα: «Το δίκτυο IMPEL στην Ελλάδα».

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στην ενημέρωση υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, μέσω διαδικασιών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και αδειοδότησης, σχετικά με τη λειτουργία και το έργο του δικτύου IMPEL, με στόχο την ενθάρρυνση της στενότερης συνεργασίας με το δίκτυο και εμπλοκής τους στις δραστηριότητές του. Ειδικότερα, εστίασε σε τομείς όπως η βιομηχανική και αέρια ρύπανση, η διαχείριση αποβλήτων και οι διασυνοριακές τους μεταφορές, η προστασία των υδάτων, του εδάφους και της φύσης.

Το δίκτυο IMPEL προάγει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και τήρηση του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου, έχει 50 μέλη από 35 χώρες - συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ - την ΠΓΔΜ, την Τουρκία, την Ισλανδία, το Κόσοβο, την Αλβανία, την Ελβετία και την Νορβηγία, ενώ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο IMPEL μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΕΝ είναι μέλος του δικτύου από το έτος ίδρυσής του (1992), ενώ ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, Δρ. Δημήτρης Δερματάς, έχει οριστεί Εθνικός Συντονιστής (National Coordinator) στο δίκτυο IMPEL.

Το πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου IMPEL εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες:
  1. Βιομηχανία και Αέρας
  2. Απόβλητα και Διασυνοριακές μεταφορές
  3. Ύδατα και Έδαφος
  4. Προστασία της Φύσης
  5. Οριζοντίων Θεμάτων

Για κάθε θεματική ενότητα έχει συσταθεί αντίστοιχη ομάδα εμπειρογνωμόνων (expert teams) για τον επιμερισμό και τη θεματική ομαδοποίηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Οι ομάδες αυτές πραγματοποιούν έργα (projects) και συναντήσεις για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών τους. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη εργαλείων που αφορούν σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (permitting), επιθεωρήσεις (inspections), βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (better regulation) και αξιολογήσεις (IMPEL Review Initiative-IRI).

Ως προς τις τρέχουσες δραστηριότητες του Δικτύου για το 2018 υπάρχουν συνολικά 20 έργα στις 5 θεματικές, στα οποία συμμετέχουν συνολικά 30 μέλη από τις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων (ΔΔΑΠΠ), Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Επισημαίνεται επίσης η συνεχιζόμενη συνεργασία του IMPEL με άλλα δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων για το Περιβάλλον (ENPE), το Φόρουμ των Δικαστών της ΕΕ για το Περιβάλλον (EUFJE), το Δίκτυο για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος (ENVI Crime Net κ.ά.), και ιδιαίτερα η ενεργή συμμετοχή του IMPEL στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης (ECA).

Ο στόχος του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών του ΥΠΕΝ ως Εθνικού Συντονιστή είναι η ανάπτυξη του εθνικού δικτύου IMPEL και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς όπως είναι οι Υπηρεσίες Υπουργείων εκτός ΥΠΕΝ, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τα Ινστιτούτα και οι ΜΚΟ, με τη συμμετοχή περισσότερων εμπλεκομένων στα τρέχοντα ή σε νέα προγράμματα του Δικτύου.

Η ημερίδα, μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις ειδικών περιπτώσεων από ποικίλους τομείς αρμοδιότητας του Υ.Π.ΕΝ. (όπως η περιβαλλοντική επιθεώρηση, η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, η διαχείριση και ανακύκλωση δημοτικών, «ιστορικών» ή επικίνδυνων αποβλήτων, οι βιομηχανικές εκπομπές ρύπων, η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων), ανέδειξε κρίσιμες παραμέτρους στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, διερεύνησε τρόπους αξιοποίησης του Δικτύου lMPEL προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προκλήσεων και ενίσχυσε τη δικτύωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανισμών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν 70 εκπρόσωποι από τις Δ/νσεις του Υ.Π.ΕΝ. που αφορούν στους τομείς λειτουργίας του IMPEL και τους εποπτευόμενους φορείς, όπως είναι το ΕΚΠΑΑ και ο ΕΟΑΝ, από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ, τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και το ΙΓΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Συντονιστή IMPEL, Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ: τηλ. 2131513823-4, e-mail: sec.insp@prv.ypeka.gr
 
neapaseges.gr
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL στην Ελλάδα Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 4:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: