ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Επιστολή της Π.Ε.Π.Τε.Γ. προς τον Υπουργό κ.Αραχωβίτη για τον αποκλεισμό των Γεωπόνων ΤΕ από την Δακοκτονία
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη
Κοιν.: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Θέμα: Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2019

Κύριε Υπουργέ ,

Μετά την απόφασή για τις προσλήψεις Τομεαρχών Δακοκτονίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την έκδοση της υπ’ αριθ. 960/19635/31-1-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 263/Β’), αποδέχτηκε πλήρως το αίτημα του ΓΕΩΤΕΕ και μερίμνησε για τον αποκλεισμό των Γεωπόνων ΤΕ καθώς υπάρχει ο όρος ‘’εν ελλείψει’’ για τις θέσεις Τομεαρχών.

H επιβολή του απαράδεκτου και αναχρονιστικού όρου ‘’εν ελλείψει’’ γίνεται δεκτή εκ μέρους σας πέρα από δική σας πολιτική απόφαση, το υπουργείο μας απαντά ότι βασίστηκε:

α) Στο άρθρο 10 του Βασιλικού Διατάγματος Ν.Δ. 2413 (ΦΕΚ 125/Α΄/1953) «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας», που αναφέρει ότι “Οι τομεάρχαι της καταπολεμήσεως του δάκου είναι ιδιώται γεωπόνοι …..” (Συν 1).

β) Στην παράγραφο. 1 της Κ.Υ.Α. (2195/11040 ΦΕΚ 75/ Β΄/1985) αναφέρει ότι “Στις περιπτώσεις εκείνες που παρατηρείται έλλειψη Γεωπόνων αποφοίτων Ανώτατων Γεωπονικών Σχολών ή απροθυμία αυτών να εργαστούν στην καταπολέμηση του δάκου, εγκρίνουμε να προσλαμβάνονται από τα Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής της χώρας, ως Τομεάρχες Δακοκτονίας και Τεχνολόγοι Γεωπονίας, του Τμήματος Φυτικής παραγωγής, απόφοιτοι των ΤΕΙ (πρώην ΚΑΤΕΕ) ή και φοιτητές του 4ου και 5ου έτους σπουδών του κλάδου φυτοτεχνίας των Ανωτάτων Γεωπονικών Σπουδών”. (Συν. 2)

Εμείς ως απόφοιτοι της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα θεωρούμε κατ’ αρχήν απαράδεκτη και παράνομη αυτή σας την απόφαση καθώς οι παραπάνω:

α)Αναφέρονται σε Γεωπόνους Ανώτατων Γεωπονικών Σχολών. Όπως γνωρίζεται με τον Ν. 2916/2001 ορίζεται ότι (αρ.1 παρ. 1.α)) «Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον Τεχνολογικό Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι Γεωπόνοι Ανώτατων Γεωπονικών Σχολών.

β)Αναφέρονται σε Τεχνολόγους Γεωπονίας, ο όρος τεχνολόγοι γεωπονίας είναι κατηργημένος καθώς οι απόφοιτοι Γεωπόνοι της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης αποφοιτούν από την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, ήτοι Γεωπόνοι Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Γεωπόνοι Τ.Τ. ). Τα ΤΕΙ δεν έχουν καμία σχέση με τα ΚΑΤΕΕ και οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων της ΣΤΕΓ δεν είναι τεχνολόγοι γεωπονίας, όπως αναγράφεται στα πιστοποιητικά αποφοίτησης που απέδιδαν τα ΚΑΤΕΕ. Οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων της ΣΤΕΓ του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα είναι Γεωπόνοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοιτήσεως, επομένως, είναι τουλάχιστο ατυχής και σκόπιμη η συσχέτιση των Πτυχιούχων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα με τα ΚΑΤΕΕ. Με αυτή την έννοια, μπορούν να συσχετισθούν οι απόφοιτοι των τριετών σχολών γεωπονίας που λειτουργούσαν πριν το 1950 με την τετραετή και αργότερα πενταετή ΑΓΣ και μετά Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

γ)Προκύπτει επίσης ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία Πτυχιούχων, καθώς αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Ν.4272/2014, αρθρ. 26 που αναφέρει ότι: ….«για τις θέσεις ευθύνης……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών». Ομοίως αυτή η επιλογή ΔΕΝ καταργήθηκε με καμία μεταγενέστερη απόφαση ή εγκύκλιο. Αντιθέτως, δίνεται η δυνατότητα επιλογής επί αντικειμενικής αιτιολογίας. Και δεδομένου ότι, οι Πτυχιούχοι των Γεωπονικών Τμημάτων των ΤΕΙ είναι, αα)πτυχιούχοι ΑΕΙ, ββ)παρακολούθησαν τετραετείς γεωπονικές σπουδές, γγ)εξειδικεύονται σε τομείς της επιστήμης σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος Αρα, δεν υπάρχει αιτιολογία που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό τους από θέσεις ευθύνης (Τομεαρχών Δακοκτονίας). Η νομοθεσία που αναφέρεται στην απόφασή σας είναι αναχρονιστική τουλάχιστον.

δ) Το πολίτευμα της Ελλάδας δεν είναι η ‘’Βασιλευόμενη Δημοκρατία’’ αλλά η Προεδρευόμενη Δημοκρατία, θα περίμενε κανείς ότι η Κυβέρνηση τουλάχιστον αυτό θα το λάμβανε πολύ σοβαρά υπόψη. Και πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι η συνέχεια της Διοίκησης ισχύει και συναρτήσει των συνθηκών και της εξέλιξης της Ελληνικής Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης, Επομένως η απόφαση για την εφαρμογή του απαράδεκτου όρου ‘’εν ελλείψει ‘’ είναι και αντισυνταγματική, όταν αυτή βασίζεται σε ξεπερασμένες προ πολλού συνθήκες και δεδομένα.

Κύριε Υπουργέ

Με βάση τα παραπάνω και με βάση τη σημερινή νομοθεσία οι Γεωπόνοι του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, τουλάχιστον, έχουν σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα Π.Δ. 109/89, του Π.Δ. 159/2013 και του Ν. 4235/2014, δικαίωμα ως υπεύθυνοι επιστήμονες, στην εμπορία και συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων. Όλη η νομοθεσία στην οποία βασίζεστε είναι προγενέστερη των προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε.

Επειδή το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ αποτελεί παράδειγμα έπαρσης των κλαδικών συντεχνιών, σας επαναλαμβάνουμε ότι τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), είναι Ανώτατα Ιδρύματα. Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, επομένως και των τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν παρακολουθήσει βασικές τετραετείς σπουδές στο επιστημονικό πεδίο της γεωπονίας, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνολογική γνώση. Ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο ΜΔΕ και Διδακτορικού Διπλώματος, και επομένως έχουν κάθε δικαίωμα, να ζητάνε από την Ελληνική Πολιτεία να αξιοποιούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και όχι την αντίληψη του οποιουδήποτε συνδικαλιστικού φορέα, που βρίσκεται σε μία άλλη εποχή επειδή έτσι τον συμφέρει.

Πέραν τούτου η εφαρμογή της δακοκτονίας είναι αντικείμενο του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφού οι Απόφοιτοι του Τεχνολογικού Τομέα έχουν εκπαιδευτεί με βάση τα προγράμματα σπουδών, κατά άριστο τρόπο στις μεθόδους εφαρμογής, ποτέ όμως εμείς δεν απαιτήσαμε αποκλειστικότητες και μάλιστα σε μία εργασία που αφορά μόνο εμάς.

Οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Ως Απόφοιτοι Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα Πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία και η επιλογή Προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης.

β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης, έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.

Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κάτι που επιμελώς αποσιωπάται.

Η πλέον πρόσφατη εγκύκλιος με αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.2 1795/18-6- 2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέρει ότι: …«Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεταικατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου»….

Επίσης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 40645/3-8-2018 έγγραφό του έχει ανακαλέσει την υπ’ αρ. 26109/5- 6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιό του, καθώς ενημερώνει: «ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα οριζόμενα στην 21795/18-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

Είναι ξεκάθαρη η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού και μάλιστα επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή σε αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία (Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11).

Κύριε Υπουργέ

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να προχωρήστε άμεσα το ταχύτερο δυνατόν σε Ορθή Επανάληψη του προγράμματος Δακοκτονίας 2019 επαναφέροντας τουλάχιστον την ισότιμη συμμετοχή των Γεωπόνων ΤΕ με την αντικατάσταση του όρου «εν ελλείψει» με το διαζευκτικό «ή», διαγράφοντας οριστικά τον απαράδεκτο και αναχρονιστικό όρο όπως είχε πράξει ο προκάτοχός σας στο ΥπΑΑΤ τα δυο προηγούμενα έτη 2017 & 2018. Εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε αποκλεισμούς, μη μας αποκλείετε σε ένα πρόγραμμα που έχουμε άριστα εκπαιδευτεί να κάνουμε.

Εμείς στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, θα είμαστε παρόντες, όπως είμαστε μέχρι σήμερα, το μόνο που ζητάμε είναι η Πολιτεία να μας αντιμετωπίζει με ισονομία και ισοτιμία.

Εκ του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της

Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.Τε.Γ.)

Συνημμένα αρχεία:
EPISTOLH_PEPTEG_GIA_DAKOKTONIA_FEBROYARIOS_2019.pdf 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Επιστολή της Π.Ε.Π.Τε.Γ. προς τον Υπουργό κ.Αραχωβίτη για τον αποκλεισμό των Γεωπόνων ΤΕ από την Δακοκτονία Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: