Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προτείνει ο Επίτροπος Γεωργίας Wojciechowski προς τους υπουργούς ΓεωργίαςΕπιστολή προς τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ από τον Επίτροπο  για την αγροτική ανάπτυξη και την εστία COVID-19.

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προτείνει ο Επίτροπος Γεωργίας προς τους υπουργούς Γεωργίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση από τον κορονοϊό. Ανάμεσα σε αυτά προτείνει απευθείας πώληση από τους αγρότες στους καταναλωτές, δημιουργία υπηρεσιών παράδοσης οικιακών προϊόντων βασικών προϊόντων όπως τα τρόφιμα ή τα φάρμακα σε απομονωμένους αγροτικούς κατοίκους, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθοδήγησης των αγροτών ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεών τους, καθώς και υπηρεσίες ανακούφισης.

Επιπλέον, ο Επίτροπος Γεωργίας επισημαίνει ότι τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για μεταποίηση, εμπορία ή συσκευασία τροφίμων ή για την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού παραγωγής. "Αυτό ισχύει και για τις επενδύσεις σε μικρές τοπικές υποδομές και υπηρεσίες, όπως η απόκτηση εξοπλισμού, η προσαρμογή των κέντρων υγείας ή η εγκατάσταση κινητών εγκαταστάσεων υγείας στις αγροτικές περιοχές", σημειώνει στην επιστολή. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητοί Υπουργοί,
Σας γράφω ως συνέχεια της πρώτης επιστολής μου που εστάλη στις 19 Μαρτίου και της τηλεδιάσκεψης υψηλού επιπέδου. Αντιμετωπίζουμε μια απαράμιλλη κατάσταση εξαιτίας της επιδημίας Coronavirus. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για να ανταποκριθεί στις βασικές προκλήσεις και να εξασφαλίσει ότι όλοι θα παραμείνουν ασφαλείς.

Οι αγρότες μας και όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων εργάζονται σκληρά για να εξασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε όλη την κρίση. Άκουσα τις ανησυχίες σας και ανακοίνωσα ήδη ευελιξίες και απλουστεύσεις που θα εγγυηθούν τη συνέχιση της στήριξης των γεωργών και άλλων δικαιούχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) στο πλαίσιο των σημερινών περιορισμών και μέτρων κοινωνικής απομάκρυνσης που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη. Τα τελευταία νομικά βήματα που έχουν ληφθεί επί του παρόντος για την έγκριση αυτών των μέτρων το συντομότερο δυνατόν.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να αξιοποιήσετε πλήρως την ευελιξία και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ. Ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν δυστυχώς λίγα ή καθόλου περιθώρια για το δημοσιονομικό περιθώριο, χαιρετίζω ότι όσοι το έχουν, αναζητούν ήδη προληπτικά τον τρόπο χρήσης των κονδυλίων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στα πλαίσια των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση σχετικών ενεργειών για την αντιμετώπιση της κρίσης και να ανακάμψει από αυτό. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, σημειώνω ότι αυτή τη στιγμή τα κράτη μέλη μπορούν να δεσμεύσουν ακόμη 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε περίπου 17 δισ. ευρώ όταν εξετάζονται τα ποσά που προορίζονται για συνεχιζόμενες προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και θα ήθελα να σας υποδείξω κάποιες από αυτές τις δυνατότητες. Αν δεν έχετε ακόμη προγραμματίσει τα μέτρα αυτά και επιθυμείτε να το κάνετε ή αν θέλετε να επεκτείνετε το πεδίο εφαρμογής τους ή να ανακατανομήσετε τα κονδύλια μεταξύ των μέτρων, οι υπηρεσίες μου είναι έτοιμες να σας βοηθήσουν ώστε η εφαρμογή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

Μπορούν να υποστηριχθούν διάφοροι τύποι συνεργασίας. Αυτό μπορεί να ισχύει για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με τους αγρότες να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές ή να δημιουργούν υπηρεσίες παράδοσης οικιακών προϊόντων βασικών προϊόντων όπως τα τρόφιμα ή τα φάρμακα σε απομονωμένους αγροτικούς κατοίκους. Μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί στήριξη για συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για μεταποίηση, εμπορία ή συσκευασία τροφίμων ή για την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού παραγωγής. Αυτό ισχύει και για τις επενδύσεις σε μικρές τοπικές υποδομές και υπηρεσίες, όπως η απόκτηση εξοπλισμού, η προσαρμογή των κέντρων υγείας ή η εγκατάσταση κινητών εγκαταστάσεων υγείας στις αγροτικές περιοχές.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να καθοδηγήσουν τους γεωργούς ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Οι υπηρεσίες ανακούφισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες στην καθημερινή τους εργασία όταν αυτό είναι απαραίτητο λόγω λόγων όπως ασθένεια, απουσίες ή απροσδόκητη υπερβολική εργασία.
Όπου ήδη υπάρχουν εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου, θα μπορούσαν άμεσα να χρησιμοποιηθούν για να αποζημιωθούν οι αγρότες για σημαντικές και ξαφνικές απώλειες εισοδήματος ως συνέπεια της κρίσης.

Τέλος, τα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν οικονομική βοήθεια στους αγρότες. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Coronavirus Response Investment Initiative Plus, η Επιτροπή επέκτεινε την έκταση της στήριξης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της υπαίθρου, προτείνοντας δάνεια ή εγγυήσεις για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της ταμειακής ροής των αγροτών, για παράδειγμα.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανάπτυξης της Υπαίθρου (ENRD) δημοσίευσε μια συλλογή από παραδείγματα έργων απόκρισης COVID-19 .

Μαζί με τις υπηρεσίες μου, δεσμευόμαστε να σας υποστηρίξουμε να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα μέτρα όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται. Θα διασφαλίσουμε την ταχεία έγκριση των τροπολογιών του προγράμματος που προτείνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεργαστείτε ενεργά με τις υπηρεσίες μου σε αυτό το θέμα.

Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μου.


Με εκτίμηση
Janusz Wojciechowski
Επίτροπος της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη 
neapaseges.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προτείνει ο Επίτροπος Γεωργίας Wojciechowski προς τους υπουργούς Γεωργίας Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: