Αιτήσεις για νέες αμπελοφυτεύσεις στη Μεσσηνία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι οι αιτήσεις για τη χ...


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση:

“Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.


Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας.


Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει:


1. Ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα μεγαλύτερα από ένα στρέμμα, τουλάχιστον ίσης έκτασης με την έκταση που αιτείται.
2. Η αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.
3. Ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 


Α. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).
Β. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Γ. Εκτάσεις πού αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.
Δ. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.
Ε. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού".


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2721361238 - 2721361237 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, και 2723022151 Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πύλου.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online


  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]