Εξι προτάσεις των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

H ανώτατη εκπαίδευση είναι ενιαία και ο διαχωρισμός της σε Τεχνολογική και Πανεπιστημιακή είναι αναχρονιστικός και αντικειμενι...


H ανώτατη εκπαίδευση είναι ενιαία και ο διαχωρισμός της σε Τεχνολογική και Πανεπιστημιακή είναι αναχρονιστικός και αντικειμενικά ξεπερασμένος. Συνεπώς δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή εθνικής στρατηγικής. 

Το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας , στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται για την συγχώνευση των ΤΕΙ Θεσσαλλιας και Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ομόφωνα προτείνει τα ακόλουθα:

1. Την ενσωμάτωση–ένταξη των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σε Πανεπιστήμιο

2. Την ίδρυση ισχυρών Πανεπιστημιακών Σχολών που θα συμβάλλουν ουσιαστικά μέσω της έρευνας και της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της περιφέρειας

3. Απευθείας τοποθέτηση και ένταξη των μελών ΔΕΠ στις θέσεις τους εφόσον έχουν κριθεί και πληρούν τα τυπικά προσόντα. Επιπρόσθετα η μετάβαση και ένταξη των μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ενιαίες διαδικασίες που θα ρυθμιστούν κεντρικά από το ΥΠΕΘ διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των λειτουργών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

4. Στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις που θα καταθέσουν οι Σύλλογοι του Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

5. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα σχετικά με του φοιτητές και του αποφοίτους του Ιδρύματος (πτυχία, επαγγελματικά δικαιώματα κ.λπ.)

6. Την παροχή και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, κατάλληλου για την προώθηση της εκπαίδευσης & έρευνας.

Θέμα: Θέσεις Δ.Σ. του Συλλόγου για τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στα πλαίσια του διαλόγου για τoν Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, και με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των τριών Ανώτατων Ιδρυμάτων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το Δ.Σ του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τοποθετείται επισημαίνοντας τα εξής:

• H ανώτατη εκπαίδευση είναι ενιαία και ο διαχωρισμός της σε Τεχνολογική και Πανεπιστημιακή είναι αναχρονιστικός και αντικειμενικά ξεπερασμένος. Συνεπώς δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή εθνικής στρατηγικής.

• Τα επιστημονικά αντικείμενα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν στη βάση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και επιστημονικών εξελίξεων με ορίζοντα δεκαετιών.

• Η εκπαίδευση πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη της κοινωνικής προόδου και να υπηρετεί την εθνική στρατηγική για τη παιδεία.

Με δεδομένες τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν:

• Την έως σήμερα απόρριψη από το ΥΠΕΘ της πρότασης για την Ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

• Την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

• Την σύσταση επιτροπών με αντικείμενο τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών Τ.Ε.Ι. & Πανεπιστημίων

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων & Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου & Πανεπιστήμιο Ιωάννινων
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Τ.Ε.Ι. Αν. Θράκης & Διεθνές Πανεπιστήμιο
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• Την ίδρυση δομών Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι.,

το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ομόφωνα αποφασίζει και προτείνει τα ακόλουθα:

1. Την ενσωμάτωση–ένταξη των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σε Πανεπιστήμιο

2. Την ίδρυση ισχυρών Πανεπιστημιακών Σχολών που θα συμβάλλουν ουσιαστικά μέσω της έρευνας και της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της περιφέρειας

3. Απευθείας τοποθέτηση και ένταξη των μελών ΔΕΠ στις θέσεις τους εφόσον έχουν κριθεί και πληρούν τα τυπικά προσόντα. Επιπρόσθετα η μετάβαση και ένταξη των μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ενιαίες διαδικασίες που θα ρυθμιστούν κεντρικά από το ΥΠΕΘ διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των λειτουργών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

4. Στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις που θα καταθέσουν οι Σύλλογοι του Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

5. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα σχετικά με του φοιτητές και του αποφοίτους του Ιδρύματος (πτυχία, επαγγελματικά δικαιώματα κ.λπ.) 6. Την παροχή και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, κατάλληλου για την προώθηση της εκπαίδευσης & έρευνας.

6. Την παροχή και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, κατάλληλου για την προώθηση της εκπαίδευσης & έρευνας.


  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια