Ένσταση μελών του ΣΑΣΟΕΕ για τη δημιουργία νέων πυλών ΟΣΔΕ

Όχι στην δημιουργία Κ.Υ.Δ. δύο ταχυτήτων .Ένσταση κατέθεσαν έξι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Αγροτικώ...


Όχι στην δημιουργία Κ.Υ.Δ. δύο ταχυτήτων .Ένσταση κατέθεσαν έξι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδος προκειμένου να ακυρωθεί (ή να τροποποιηθεί) η Πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία αφορά στη δημιουργία νέων πυλών ΟΣΔΕ.

Ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. εκτιμά ότι με την πρόσκληση αυτή παραβιάζονται οι αρχές του ανταγωνισμού, καθώς προβλέπεται η «είσοδος» στην αγορά νέων φορέων βάσει ελαστικών και κατά πολύ ευνοϊκότερων προδιαγραφών και απαιτήσεων από αυτές που προβλεπόταν με βάση της αντίστοιχη Πρόσκληση του έτους 2014.Ειδικότερα, τα προαπαιτούμενα (και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού) της ενυπόγραφης κατάστασης με στόχο την εκπροσώπηση ενός ικανοποιητικού αριθμού παραγωγών ( 5% του αναμενόμενου αριθμού με ελάχιστο τα 300), της Πιστοποίησης ISO 9001 και 27001 και της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής υψηλότερου οικονομικού αντικειμένου, διαφοροποιούνται αυθαίρετα και χωρίς κάποια ειδική αιτιολόγηση, καθιστώντας έτσι την συμμετοχή των οικονομικών φορέων πιο εύκολη τόσο κατά το στάδιο της εισόδου τους, όσο και κατά το στάδιο της ανανέωσης της Πιστοποίησης τους.

Δημιουργούνται δηλαδή ΚΥΔ «δύο ταχυτήτων», ήτοι αυτών που πιστοποιηθήκαν με πιο αυστηρούς πέραν των υπολοίπων οικονομικών όρων και προϋποθέσεων, ελεγχόμενοι ουσιαστικά πλήρως για την βιωσιμότητα τους και τις οικονομικές τους δυνατότητες και των «νεοεισερχόμενων» των οποίων η οικονομική δυναμική και κατ΄ επέκταση αξιοπιστία, μένει ανέλεγκτη.

Μάλιστα, η είσοδος νέων ανταγωνιστικών φορέων, σε μια ήδη «κορεσμένη» αγορά θα οδηγήσει αναμφισβήτητα στην οικονομική εξαθλίωση των υφιστάμενων ΚΥΔ.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι, μέχρι την Πέμπτη 22/02/2018, είχαν κατατεθεί 187 αιτήσεις για την πιστοποίηση και αναγνώριση επιπλέον Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), γεγονός που σηματοδοτεί σχεδόν τον «διπλασιασμό» των υφιστάμενων ΚΥΔ την ίδια ώρα μάλιστα που σημειώνεται μια μη αμελητέα τάση μείωσης του αριθμού των αιτήσεων ΟΣΔΕ.

Αξίζει δε να προσθέσουμε ότι, δεν προηγήθηκε κάποια σχετική ενημέρωση και γνωστοποίηση προς τα ήδη πιστοποιημένα ΚΥΔ η πλειοψηφία των οποίων έχουν επιλεγεί και πιστοποιηθεί, με ουσιωδώς διαφορετικές και πιο αυστηρές προϋποθέσεις και όρους αντιστοίχων των Προσκλήσεων των ετών 2014 και 2015, έτσι ώστε να προβούν τα τελευταία σε αναδιαμόρφωση του βραχυπρόθεσμου ή ακόμη και μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου και να αναζητήσουν έστω προσωρινούς τρόπους κάλυψης από τις πιθανές απώλειες των εσόδων τους.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να ακυρώσει άμεσα τη συγκεκριμένη πρόσκληση, καθώς τυχόν διακινδύνευση της οικονομικής βιωσιμότητας των υφιστάμενων Πιστοποιημένων ΚΥΔ που ως επί το πλείστον είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και γεωπόνοι/μελετητές, συνεπάγεται άμεσα δυσμενείς συνέπειες για το μέλλον του συνεταιριστικού κινήματος αλλά και για την ελληνική γεωργία, η οποία κινδυνεύει να χάσει πολύτιμα κονδύλια στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ζητάει:

-την ακύρωση άλλως μεταρρύθμιση της με αριθμό πρωτοκόλλου 16869/12-02-2018 με ΑΔΑ: Ω9ΝΨ46ΨΧΞΧ-ΞΣΩ Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση- Αναγνώρισης ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020.

-να ανασταλεί κάθε διαδικασία πιστοποίησης των νέων φορέων. Ο Σύνδεσμος επιφυλάσσεται να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων για την προάσπισή των συμφερόντων των περίπου 100 μελών του και της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας γενικότερα
 
thraki.com.gr
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια