Παρέμβαση Αυγενάκη: «Αδυναµία άσκησης επαγγέλματος ενεργειακού επιθεωρητή Β΄ τάξης από Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»

Στο θεσμικό κενό με αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης επαγγέλματος ενεργειακού επιθεωρητή Β’ τάξης από μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευση...


Στο θεσμικό κενό με αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης επαγγέλματος ενεργειακού επιθεωρητή Β’ τάξης από μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργιο Σταθάκη και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’, 136/28-07-16), οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. έχουν καταστεί ενεργειακοί επιθεωρητές. Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 52 του ως άνω νόμου ορίζουν ότι η δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή ασκείται, μεταξύ άλλων, από πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε., οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφαρμόζει συγκεκριμένη «πρακτική» επιτρέποντας στους πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε. να εγγραφούν στο Μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Α΄ τάξης, χωρίς ωστόσο τη δυνατότητα εξέλιξης, εν αναμονή της ρύθμισης του ζητήματος των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Οι προαναφερόµενοι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή Α΄ τάξης, ζητούν να τους δοθεί η δυνατότητα να εγγραφούν στο Μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Β΄ τάξης. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι, ενώ πληρούν όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την εξέλιξή τους από την Α΄ στη Β΄ τάξη, η διαδικτυακή εφαρµογή, βάσει της οποίας εγγράφονται στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr) δεν τους το επιτρέπει.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανισότητες, αφού οι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης στερούνται της δυνατότητας ανέλιξης σε ανώτερη κατηγορία ενεργειακού επιθεωρητή, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4409/2016.

Μάλιστα, ανεξάρτητα από το ζήτηµα της χορήγησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους πτυχιούχους µηχανικούς Τ.Ε, το οποίο ακόμη εκκρεμεί, έχει γίνει αποδεκτό, στο πλαίσιο του προαναφερόμενου νόμου, ότι συγκεκριµένες ειδικότητες των προαναφεροµένων μηχανικών έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών µελετών και µελετών Η/Μ εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όσους έχουν καταστεί ενεργειακοί επιθεωρητές Α΄ τάξης να εξελιχθούν σε ενεργειακούς επιθεωρητές Β΄ τάξης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4409/2016, δηλαδή έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄ τάξης σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες και σε συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού, η έκταση και η ισχύς των οποίων ορίζεται αντίστοιχα στον ανωτέρω νόµο.

Δεδομένου, ότι ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα το ζήτημα της χορήγησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους πτυχιούχους µηχανικούς Τ.Ε., και στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και της ισονομίας, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της εξέλιξης των τεχνολόγων μηχανικών».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, επισημαίνεται ότι για το θέμα αυτό, ο κ. Αυγενάκης είχε καταθέσει την με αρ. πρωτ. 1459/23-11-2017 ερώτηση για την οποία δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση και τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: «Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα ώστε οι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, που έχουν καταστεί ενεργειακοί επιθεωρητές Α΄ τάξης, να μπορούν να εξελιχθούν στην Β΄ τάξη;». 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

Σχόλια