Ετερο-επαγγελματίες συνταξιούχοι που εργάζονται στο χωράφι πρέπει να δηλώσουν την απασχόληση

Ετερο-επαγγελματίες αγρότες που βγαίνουν σε σύνταξη από τις 13/05/2016 κι εφεξής (νέοι συνταξιούχοι) από την κύρια εργασία τους (π.χ. δη...


Ετερο-επαγγελματίες αγρότες που βγαίνουν σε σύνταξη από τις 13/05/2016 κι εφεξής (νέοι συνταξιούχοι) από την κύρια εργασία τους (π.χ. δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα), πρέπει να δηλώσουν την αγροτική τους δραστηριότητα, εφόσον έχουν τέτοια, ώστε να τους επιβληθεί και το ανάλογο πέναλτι (60% περικοπή). Αν δεν το δηλώσουν, τότε σε περίπτωση που τους «ανακαλύψουν» οι Αρχές στην πορεία, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν το 60% της σύνταξής τους, που έλαβαν παράτυπα και μάλιστα με προσαυξήσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι από την περικοπή της σύνταξης έχουν εξαιρεθεί οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που εξακολουθούν να καλλιεργούν έως το 2025, καθώς επίσης και οι παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 13/05/2016), ανεξαρτήτως ταμείου. Οι νέοι (από 13/05/2016 κι έπειτα) συνταξιούχοι (π.χ. δημοσίου, ΟΑΕΕ κ.λπ.), που έχουν αγροτικά, θα υποστούν περικοπή, μόνο αν το καθαρό τους εισόδημα ξεπερνά τα 4.923 ευρώ ετησίως.

Ειδικότερα, τώρα, όπως είναι γνωστό, στο ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 περί «Ίδρυσης παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωσης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται το γ και δ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, εκ μέρους του συνταξιούχου, της προβλεπόμενης από τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καταλογίζεται εις βάρος του συνταξιούχου το ποσό που έπρεπε να παρακρατηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του, βαρυνόμενο με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το Γενικό Έγγραφο Σ81/25/713277/2018 διαβιβάζεται το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ 1/24/595012/7-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών, με το οποίο προσδιορίζεται ο τύπος εύρεσης του χρέους στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καταλογισμού καθώς και πίνακα τον οποίο συνέταξε η ως άνω Διεύθυνση και αφορά τον προσδιορισμό του μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου ενός ευρώ προς επιτόκιο 4,56% από 2 έως 800 δόσεις.

thessaliatv.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter

 

Σχόλια