Συνεδρίαση της Κεντρικής Διοικητικής Επιτροπής (Κ.Δ.Ε.) της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Η Κεντρική Διοικητική Επιτροπή (Κ.Δ.Ε.) της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 στις 20:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη λόγω τη...


Η Κεντρική Διοικητική Επιτροπή (Κ.Δ.Ε.) της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 στις 20:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη λόγω της πανδημίας του COVID 19Γραφείο τύπου & Επικοινωνίας της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

Σχόλια