Τα δύο σενάρια για την αναδιανεμητική ενίσχυση υπέρ των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων

Σε δύο σενάρια καταλήγουν οι εθνικές αρχές για την αναδιανεμητική ενίσχυση υπέρ μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, κατόχους ιστορικών δικαιωµάτων ...


Σε δύο σενάρια καταλήγουν οι εθνικές αρχές για την αναδιανεμητική ενίσχυση υπέρ μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, κατόχους ιστορικών δικαιωµάτων και κατ’ επάγγελμα αγρότες.


Εργαλείο ενίσχυσης της δραστηριότητας µόνο των κατ’ επάγγελµα αγροτών µε µικρές εκµεταλλεύσεις ή ένα µέσο αντιστάθµισης των απωλειών που θα έχουν οι κάτοχοι των ιστορικών δικαιωµάτων λόγω εσωτερικής σύγκλισης.

Στο παραπάνω φάσµα επιλογών κινείται η κουβέντα για την ενεργοποίηση του καθεστώτος «αναδιανεµητικής ενίσχυσης» για την ελληνική ΚΑΠ µετά το 2023, δηλαδή της ενεργοποίησης µίας ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο στρέµµα που θα µοιράζεται µόνο στις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις. 

Συγκεκριµένα, τα σενάρια που εξετάζονται προς το παρόν έχουν ως εξής:

  • Κατανοµή σε όλες τις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις: Η επιλογή αυτή θα ωφελήσει όλες τις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις όπως θα οριστούν από την Ελλάδα µε βάση τη στρεµµατική τους έκταση. Με δεδοµένο λοιπόν ότι µία µεγάλη µερίδα κατόχων ιστορικών δικαιωµάτων ανήκει σε αυτή την κατηγορία, µέρος των χρηµάτων που θα χάσουν λόγω της σύγκλισης θα αναπληρωθεί από την αναδιανεµητική πληρωµή.
  • Κατανοµή µόνο σε κατ’ επάγγελµα αγρότες: Καθώς το τσεκ θα το πληρώνονται όλοι οι ενεργοί γεωργοί -όπως σήµερα- τη νέα περίοδο, η αναδιανεµητική ενίσχυση προωθείται από τους Συµβούλους του ΥΠΑΑΤ για το στρατηγικό σχέδιο, ως ένα µέτρο ενίσχυσης του επαγγελµατικού τύπου γεωργίας µικροµεσαίων εκµεταλλεύσεων. Εφόσον γίνει αυτό φυσικά το έξτρα στρεµµατικό ποσό ενίσχυσης θα είναι αρκετά αυξηµένο καθώς οι δικαιούχοι θα περιοριστούν αισθητά.


∆υνατή η ενεργοποίηση της αναδιανεµητικής και το 2022

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως µε βάση τον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2022, ένα κράτος-µέλος έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά την αναδιανεµητική ενίσχυση ανεξαρτήτως αν το είχε κάνει στο παρελθόν (Κανονισµός (ΕΕ) 2020/2220, Άρθρο 9, παράγραφος 10). Μία τέτοια επιλογή, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Αυγούστου 2021 για το έτος εφαρµογής 2022 της µεταβατικής ΚΑΠ. Μία από τις χώρες που έκανε χρήση αυτής της επιλογής είναι η Σλοβακία που αποφάσισε να προσφέρει στις µικρές εκµεταλλεύσεις επιπλέον 15 ευρώ το στρέµµα στα πλαίσια της αναδιανεµητικής ενίσχυσης τα έτη 2021-2022.

Η εφαρµογή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης στην Ευρώπη

Βέλγιο: 12,7 ευρώ το στρέµµα για εκµεταλλεύσεις έως 300 στρεµµάτων

Βουλγαρία: 7,7 ευρώ το στρέµµα για εκµεταλλεύσεις µέχρι και 300 στρεµµάτων.

Γερµανία: 6,2 ευρώ το στρέµµα για εκµεταλλεύσεις έως 400 στρεµµάτων και για τα επόµενα 401-600 στρέµµατα 3,7 ευρώ το στρέµµα (επιλογή για 2023-2027).

Γαλλία: 2,5 ευρώ το στρέµµα για εκµεταλλεύσεις έως 520 στρεµµάτων.

Κροατία: 3,3 ευρώ το στρέµµα για εκµεταλλεύσεις έως 200 στρεµµάτων.

Λιθουανία: 4,8 ευρώ το στρέµµα για εκµεταλλεύσεις έως 300 στρεµµάτων.

Πολωνία: 4 ευρώ το στρέµµα για 30-300 στρέµµατα.

Πορτογαλία: 5 ευρώ το στρέµµα για έως 50 στρέµµατα.

Ρουµανία: 5 ευρώ το στρέµµα για έως 300 στρέµµατα. 


Γιώργος Κοντονής

Agronews

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο 
facebook και στο twitter

Σχόλια