Διαφορετική στρεμματική ενύσχυση ανά Περιφέρεια ανοίγει η διαβούλευση

Η στόχευση ενισχύσεων προς τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, η διαφοροποίηση της στρεµµατικής επιδότησης (τσεκ) ανά Περιφέρεια, η τύχη των ιστορι...


Η στόχευση ενισχύσεων προς τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, η διαφοροποίηση της στρεµµατικής επιδότησης (τσεκ) ανά Περιφέρεια, η τύχη των ιστορικών δικαιωµάτων και ο τρόπος διαχείρισης του Εθνικού Αποθέµατος είναι τα τέσσερα κύρια ζητήµατα για τα οποία ετοιµάζουν τις δικές τους επίσηµες θέσεις οι περιφερειακές αρχές, ξεκινώντας διαβούλευση ενόψει της χάραξης της πολιτικής για τη νέα ΚΑΠ.


Ζήτημα διαφορετικού στρεμματικού τσεκ σε κάθε Περιφέρεια ανοίγει η διαβούλευση του εθνικού φακέλου

Το σύστηµα των άµεσων ενισχύσεων µονοπωλεί το ενδιαφέρον, µε το ερωτηµατολόγιο που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση να είναι ενδεικτικό σε κάθε περίπτωση των θέσεων που επιχειρεί να υπερασπιστεί και να προωθήσει η εκάστοτε περιφέρεια προς τις αρµόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ.

Πρώτη λοιπόν η Κρήτη, έδωσε στη δηµοσιότητα σχετικό υλικό (έως 30 Απριλίου η διαβούλευση), όπου φαίνεται να γίνεται µία προσπάθεια διατήρησης των κεκτηµένων από πλευράς κοινοτικών κονδυλίων, καθώς τίθεται, για πρώτη φορά επίσηµα τουλάχιστον, το ζήτηµα γεωγραφικής περιφεριοποίησης των άµεσων ενισχύσεων. Όταν δηλαδή οι εθνικές αρχές προχωρήσουν στην εσωτερική σύγκλιση των επιδοτήσεων που θα επιφέρει τη µείωση ή κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων, να γίνει απλά µία ενδοπεριφεριακή ανακατανοµή. Έτσι για παράδειγµα αν κάποια Περιφέρεια έως σήµερα λάµβανε 200 εκατ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση, το ποσό αυτό µένει ως έχει απλά αλλάζουν χέρια τα κονδύλια µεταξύ δικαιούχων εντός της ίδιας περιφέρειας. ∆ιαφορετικά, οι περιοχές µε πολλά και υψηλά ιστορικά δικαιώµατα έχουν πολλά να χάσουν.

Αναλυτικότερα οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις όσον αφορά το µέλλον των επιδοτήσεων έχουν ως εξής:

  • Η νέα ΚΑΠ κάνει λόγο για εσωτερική σύγκλιση των επιδοτήσεων, δηλαδή η βασική ενίσχυση για κάθε καλλιέργεια να καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο σε Εθνικό Επίπεδο. Συµφωνείτε; Ναι, θα πρέπει να καταβάλλεται ενιαία σε όλες τις Περιφέρειες της Επικράτειας ή Όχι δεν θα πρέπει να καταβάλλεται ενιαία σε όλες τις Περιφέρειες της Επικράτειας.
  • Θα πρέπει κατά τον προσδιορισµό του ύψους της ενίσχυσης να ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως ο µικρός κλήρος, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές ή ο νησιωτικός χαρακτήρας;
  • Θα πρέπει να συνδέεται το ύψος των επιδοτήσεων µε τα αγρoπεριβαλλοντικά προγράµµατα (π.χ. βιολογική γεωργία, ολοκληρωµένη διαχείριση);
  • Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ προτείνεται η σύνδεση της τεχνολογίας µε την ενίσχυση. Να δίνεται επιπλέον επιδότηση σε όσους εφαρµόζουν νέες τεχνολογίες (Γεωργία Ακριβείας);
  • Θα πρέπει να προσµετρήσουν τα ιστορικά δικαιώµατα στην ανακατανοµή των δικαιωµάτων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ;.


 
Γιώργος Κοντονής

Agronews 

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια