Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Των Κατερίνας Κουσουνή (οικονομολόγος-λογίστρια Α’ Τάξης) & Φωτεινής Μακρή (λογίστρια-φοροτεχνικός Α’ Τάξης) Oι αγρότες που ανήκουν στο ...


Των Κατερίνας Κουσουνή (οικονομολόγος-λογίστρια Α’ Τάξης) & Φωτεινής Μακρή (λογίστρια-φοροτεχνικός Α’ Τάξης)

Oι αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς δεν είναι υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, δικαιούνται όμως να λάβουν επιστροφή του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της άσκησης της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ είναι 6% επί της αξίας των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει σε κάποιον που είναι υποκείμενος στον φόρο, σε Δημόσιο, δήμους κ.ά.

Ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Τα αγροτικά προϊόντα και οι αγροτικές υπηρεσίες επί των οποίων εφαρμόζεται ο κατ’ αποκοπή συντελεστής 6%, για την επιστροφή, είναι αυτά που κατονομάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος IV του Κώδικα ΦΠΑ.

Το ποσό που λαμβάνει ο αγρότης ως επιστροφή προκύπτει με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η μη υποβολή της αίτησης εντός του προαναφερόμενου χρόνου στερεί από τον αγρότη το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για το έτος που προηγείται.


Τονίζουμε εδώ ότι ο αγρότης δεν μπορεί να κάνει διακοπή της δραστηριότητάς του για τα έτη που έχει ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ. Η επιστροφή του φόρου διενεργείται από το Δημόσιο με την υποβολή της Aίτησης Επιστροφής (Έντυπο 010Α-ΦΠΑ έκδοση 2014 Φ6 TAXIS).

Η αίτηση υποβάλλεται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά τις πωλήσεις που έχουν διενεργηθεί το προηγούμενο έτος. Για τη φετινή χρονιά, βρισκόμαστε εν αναμονή της σχετικής ΚΥΑ, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία.
Τρόποι υποβολής

Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται:

✱ Απευθείας από τον ίδιο τον αγρότη στη ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του.

✱ Σε ΔΟΥ που διαθέτει Τμήμα Ελέγχου και βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα που ασκεί την αγροτική επιχειρηματική του δραστηριότητα.

✱ Μέσω Ένωσης/Συνεταιρισμού ως υπεύθυνοι για την κατάθεση της αίτησης επιστροφής στη ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η συνεταιριστική οργάνωση.


Η όλη διαδικασία της Επιστροφής ΦΠΑ αγροτών Ειδικού Καθεστώτος (Έντυπα-Διαδικασία) θα παρουσιαστεί αναλυτικά κατά τη διάρκεια ειδικού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί από την EpsilonTraining στις 15/4/2021.
ypaithros.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια