Μελισσοκομία: Στα 22,44 ευρώ η επιδότηση κυψέλης

Το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωμένες οι ΔΑΟΚ να στείλουν τους φακέλους πληρωμής στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ...


Το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωμένες οι ΔΑΟΚ να στείλουν τους φακέλους πληρωμής στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε μετά να ξεκινήσουν οι σχετικές πιστώσεις προς τους μελισσοκόμους που συμμετέχουν στα μελισσοκομικά προγράμματα. Πρόκειται για τα προγράμματα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

Υπενθυμίζονται παρακάτω τα ποσά ενίσχυσης:

Ποσό ενίσχυσης δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων». Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης την υλοποίηση της δράσης 3.1 καθορίζεται σε 2.800.000 ευρώ για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης και σε 1.200.000 ευρώ για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων, για το μελισσοκομικό έτος 2021. Το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης για το μελισσοκομικό έτος 2021 καθορίζεται σε 22,44 ευρώ ανά κυψέλη. Το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων για το μελισσοκομικό έτος 2021 καθορίζεται σε 7,59 ευρώ ανά κυψέλη.
Ποσό ενίσχυσης δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.2 για το μελισσοκομικό έτος 2021 καθορίζεται σε 6.595.290 ευρώ. Το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενη κυψέλη για το μελισσοκομικό έτος 2021 καθορίζεται σε 6,65 ευρώ.

πηγή: eleftheria.gr

Σχόλια