Πήρε ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τους δασικούς χάρτες - Μειώνεται κατά 50% το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων

Μειώνεται κατά 50% το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη , όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 ...


Μειώνεται κατά 50% το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της τροποποιημένης ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.


Υπενθυμίζεται ότι η νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50% είχε προαναγγελθεί τον περασμένο Απρίλιο από την κυβέρνηση.


Πλέον, το ειδικό τέλος για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν τής έκτασης τής οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:


α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, πέντε (5) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου
α), είκοσι (20) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., σαράντα πέντε (45) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ. στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) ευρώ.
 

Να σημειωθεί ότι δεν δίνεται δικαίωμα επανυποβολής αντιρρήσεων σε περιπτώσεις όπου είχε υποβληθεί αντίρρηση , η οποία απορρίφθηκε κατά την εξέταση από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων καθώς με πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ έχει κριθεί ότι κατά την προηγούμενη περίοδο οι χρόνοι αναρτήσεων αλλά και ο τρόπος δημοσιοποίησης της διαδικασίας των αναρτήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών ήταν επαρκείς, έτσι ώστε οι ιδιώτες να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Διαβάστε ολόκληρη το ΦΕΚ ΕΔΩ

 

enikonomia.gr

Σχόλια