Νέα ΚΑΠ: Οι Κερδισμένοι & οι Χαμένοι από την Αναδιανεμητική των άμεσων ενισχύσεων

Τη λύση της κλιμακωτής προσέγγισης αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Στρατηγικού της ...


Τη λύση της κλιμακωτής προσέγγισης αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Στρατηγικού της Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, με βάση τις τρεις αγρονομικές περιφέρειες, δηλαδή των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκότοπων.

Σύμφωνα με το gargalianoionline.gr, προτείνεται να οριστεί ανά αγρονομική περιφέρεια ένα κατώφλι στη στρεμματική έκταση, βάσει του οποίου θα μεταφέρονται κλιμακωτά ποσά των άμεσων ενισχύσεων προς τους μικροκαλλιεργητές.

Δενδρώδεις καλλιέργειες

Για να γίνει πιο κατανοητό το νέο αυτό μοντέλο, θα εξετάσουμε την αγρονομική περιφέρεια, που αφορά τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων από τους εμπειρογνώμονες του Στρατηγικού Σχεδίου, προτείνεται η διαβάθμιση της αναδιανομής να ξεκινά από τα 40 με 50 στρέμματα. Μικροκαλλιεργητές θα οριστούν οι παραγωγοί με έως 10 στρέμματα, που σημαίνει ότι θα λαμβάνουν ποσά από τους «μεγάλους» των άνω των 40-50 στρεμμάτων. Η κατηγορία των 11 έως και 39 στρεμμάτων δεν θα επηρεαστεί από το μοντέλο αναδιανεμητικής ενίσχυσης, δηλαδή ούτε θα λαμβάνουν επιπλέον κονδύλια, ούτε όμως και θα χάνουν.

Αροτραίες καλλιέργειες

Αντίστοιχα θα οριστεί κατώφλι και για τις άλλες δύο αγρονομικές περιφέρειες. Για τις αροτραίες το κατώφλι προτείνεται να είναι τα 90 στρέμματα, όπερ και σημαίνει ότι παραγωγός με αυτήν τη στρεμματική έκταση (και άνω) θα δει τις ενισχύσεις του να μειώνονται υπέρ των μικρότερων καλλιεργητών, και δη όσων έχουν στρέμματα έως 30 με 40 στρέμματα. Ανεπηρέαστοι θα παραμείνουν οι παραγωγοί με στρεμματική έκταση από 40 έως 90 στρέμματα.

Βοσκοτόπια

Όσον αφορά τα βοσκοτόπια, η αναδιανεμητική ενίσχυση θα έχει ισχύ από τα 140 στρέμματα και άνω και οι εν λόγω παραγωγοί θα χάσουν ένα μέρος των ενισχύσεών τους υπέρ των μικρότερων.

Σχόλια