Η Περιφέρεια Θεσσαλίας απαγορεύει την καύση φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών

Την απαγόρευση καύσης των φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών γνωστοποιεί στους παραγωγούς, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θ...


Την απαγόρευση καύσης των φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών γνωστοποιεί στους παραγωγούς, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως εξάλλου προβλέπεται και από του Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής από τους οποίους δεσμεύονται όσοι υποβάλλουν δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ).

Όπως αναφέρεται “η καύση των φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών αποτελεί μια κακή πρακτική η οποία δεν προσφέρει τίποτε το θετικό, αντιθέτως έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, καθώς προκαλεί:

1. Καταστροφή της οργανικής ουσίας τους εδάφους, με αποτέλεσμα τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους και κατ’ επέκταση των μελλοντικών αποδόσεων. Στα φυτικά υπολείμματα περιέχονται σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων όπως π.χ. το άζωτο, το οποίο με την καύση χάνεται εξ ολοκλήρου στην ατμόσφαιρα ενώ θα μπορούσε να ανακυκλωθεί προς όφελος της γονιμότητας του εδάφους.
2. Διάβρωση των εδαφών και ιδιαίτερα των επικλινών μέσω της απορροής του νερού, με συνέπεια την απώλεια του γόνιμου επιφανειακού εδαφικού στρώματος το οποίο χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθεί, προκαλώντας μακροπρόθεσμα την ερημοποίηση των εδαφών.
3. Μείωση της διήθησης τόσο του βρόχινου όσο και του αρδευτικού νερού στο έδαφος, καθώς με την καύση διάφορες ουσίες των φυτικών υπολειμμάτων προσκολλώνται στα εδαφικά σωματίδια, με αποτέλεσμα την κακή στράγγιση του εδάφους.
4. Φαινόμενα ασφυξίας στα φυτά εξαιτίας της κακής στράγγισης του εδάφους, και αύξηση των μυκητολογικών ασθενειών τόσο του ριζικού συστήματος όσο και του υπέργειου μέρους των φυτών.
5. Ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς με την καύση των υπολειμμάτων εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου.
6. Αναπνευστικά προβλήματα στους περιοίκους και κυρίως των ευπαθών ομάδων…”.πηγή: ertnews.gr

Σχόλια