Όλα τα μέτρα στήριξης-οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων

Μέτρα στήριξης - οικονομικής ενίσχυσης για τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές από τον πύρινο εφιάλτη από την 27η Ιουλίου έως και τη 13η...


Μέτρα στήριξης - οικονομικής ενίσχυσης για τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές από τον πύρινο εφιάλτη από την 27η Ιουλίου έως και τη 13η Αυγούστου, ημέρα δημοσίευσης της ΠΝΠ, έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία.

 • Γράφει ο Γιάννης Χαντζησαλάτας, Οικονομικός Σύμβουλος

Οι ενισχύσεις είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και δεν συμψηφίζονται και η στεγαστική αρωγή φτάνει στο ύψος των 120.000€ καλύπτοντας ως κρατική ενίσχυση το 80% των επισκευών ενώ το υπόλοιπο 20% θα είναι δάνειο με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου.
Τα πρώτα χρήματα εκταμιεύονται άμεσα μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία ο πυρόπληκτος προσδιορίζει ο ίδιος το ύψος της ζημιάς. Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, με χρήση κωδικών TAXIS έως την 30ή Σεπτεμβρίου, και εάν η αίτηση πρέπει να τροποποιηθεί αυτό μπορεί να γίνει μόνο εντός της ημέρας κατάθεσης της.

Παράλληλα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν ξεκινήσει αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και τον προσδιορισμό του ποσού της ζημιάς. Με την ολοκλήρωση του φακέλου αν η προκαταβολή είναι μικρότερη της τελικής εκτίμησης τότε θα καταβληθεί στον πυρόπληκτο το επιπλέον ποσό ενώ αν η προκαταβολή είναι μεγαλύτερη της τελικής εκτίμησης τότε η διαφορά θα λογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.


Επίσης στην ΠΝΠ προβλέπεται:


Για τους Δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού

Ανεξάρτητα ζημιών παρέχεται στα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
 • Αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων
 • Αναστολή αναγκαστικών μέτρων πράξεων εκτέλεσης
 • Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ όλων των ακινήτων για το 2021
 • Δικαίωμα επιχειρήσεων - εργοδοτών να θέτουν σε αναστολή εργασία τους εργαζόμενους για 3 μήνες
 • Διπλασιάζονται, από 6 σε 12, οι διανυκτερεύσεις των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
Για τις κατοικίες που έχουν:

Ολοσχερώς καταστραφεί

 • 20.000€ εκ των οποίων 14.000€ προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής και 6.000€ η αποζημίωση οικοσκευής
Υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι προσωρινά μη κατοικήσιμες
 • 12.000€ εκ των οποίων 8.000€ προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής και 4.000€ η αποζημίωση οικοσκευής
Υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες
 • 5.000€ εκ των οποίων 3.000€ προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής και 2.000€ η αποζημίωση οικοσκευήςΌταν το ακίνητο ιδιοκατοικούνταν ο ιδιοκτήτης δικαιούται την στεγαστική συνδρομή και την αποζημίωση της οικοσκευής

Όταν το ακίνητο ήταν μισθωμένο ο ιδιοκτήτης δικαιούται την στεγαστική συνδρομή και ο ενοικιαστής την αποζημίωση της οικοσκευής η δήλωση γίνεται από τον ιδιοκτήτη και ο ένοικος ενημερώνεται την επόμενη με ηλεκτρονικό μήνυμα


Για τα επιχειρηματικά ακίνητα και τα λοιπά κτίσματα:

 • 14.000€ προκαταβολή για στεγαστική συνδρομή για τα κτίρια που έχουν ολοσχερώς καταστραφεί
 • 8.000€ προκαταβολή για στεγαστική συνδρομή για τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι προσωρινά μη λειτουργικά
 • 3.000€ προκαταβολή για στεγαστική συνδρομή για τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι λειτουργικά


Για τη ζημιά των επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα

 • 8.000€ για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς
 • 4.000€ για επιχειρήσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορούν να λειτουργήσουν
 • 2.000€ για επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά μπορούν να λειτουργήσουν

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις συνδυάζονται με τις αποζημιώσεις των επιχειρηματικών ακινήτων

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Προκαταβολή αποζημίωσης πολυετούς καλλιέργειας

 • 4.000€ όταν έχουν πληγεί εκτάσεις πάνω από 50 στρέμματα
 • 2.000€ όταν έχουν πληγεί εκτάσεις από 10 έως 50 στρέμματα
 • 1.000€ όταν έχουν πληγεί έως 10 στρέμματα

Προκαταβολή αποζημίωσης μονοετούς καλλιέργειας

 • Αποζημίωση από το ΥΠΑΑΤ μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου de minimis

Κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και χοιροτρόφοι

Αποζημίωση για ακίνητα

 • 14.000€ για τα κτίρια που έχουν ολοσχερώς καταστραφεί
 • 8.000€ για τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι προσωρινά μη λειτουργικά
 • 3.000€ για τα κτίρια που έχουν υποστεί μικρές ζημιές αλλά είναι λειτουργικά
Προκαταβολή αποζημίωσης για ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό
 • 8.000€ για πλήρη καταστροφή
 • 4.000€ για μερική καταστροφή
 • 2.000€ για μικρές ζημιές

Για απαλλαγές από:

ΕΝΦΙΑ του 2021, 2022 και 2023

 • Για τα κτίσματα, τα οικόπεδα και τα αγροκτήματα που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τις καθιστούν μη κατοικήσιμα

Επιστρεπτέου μέρους των Επιστρεπτέων Προκαταβολών

 • Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τις καθιστούν μη λειτουργικές καθώς και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις


 • Για αναστολές:

Φορολογικών υποχρεώσεων

Των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, για έξι μήνες στα Φυσικά και στα Νομικά πρόσωπα

Ασφαλιστικών εισφορών

Για έξι μήνες

Από την 1η Αυγούστου, των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές

Ρύθμιση και δοσοποίηση

Των παραπάνω οφειλών σε 12 – 24 δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης την 1η Ιανουαρίου 2022

Μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης – είσπραξης

Σε κινητή και ακίνητη περιουσία για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί. Το χρονικό διάστημα θα είναι σε σχέση με το μέγεθος της ζημιάς

Δανειακών υποχρεώσεων

Αναστολή ενήμερων υποχρεώσεων για τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που επλήγησαν


 • Για τους ανέργους

 1. Έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 718,65€
 2. Άνοιξε η πλατφόρμα, για τους εργαζόμενους που διέκοψαν εργασία λόγω καταστροφής της επιχείρησης που εργάζονταν και είναι ανεξάρτητη από το επίδομα ανεργίας,
 3. 1.996,25€ (επιπλέον 10% για κάθε εξαρτώμενο μέλος συν αναλογία δώρου Χριστουγέννων)
 4. Θα λάβουν οι άνεργοι πυρόπληκτοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιδόματος ανεργίας με την εγγραφή τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 5. Αυτόματη ανανέωση παρουσίας, χωρίς την φυσική τους παρουσία, των ανέργων για τον μήνα Αύγουστο


Για την Επιδότηση ενοικίου – συγκατοίκησης

 • Ποσό 300€ έως 500€ μηνιαίως


Ο ΟΠΕΚΑ

Ενισχύει με το ποσό των 6.000€ κάθε άτομο που υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύτηκε τουλάχιστον 2 ημέρες

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική αγωγή


Για τη δημιουργία – σύσταση λογαριασμού Ειδικής Αρωγής

Άνοιξε η πλατφόρμα e-dorees.gov.gr για εισφορές ιδιωτών


 • Για την επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχικά εκταμιεύεται το ποσό των 20 εκατομ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών


 • Για τη διαγραφή των οφειλών προς την ΔΕΗ όσων η κατοικία τους καταστράφηκε

πηγή:enikonomia.gr

Σχόλια