Επτά προγράμματα για επενδύσεις στην αλιεία μέσω ΕΣΠΑ

  Δύο νέα προγράμματα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ιδιωτικών επενδύσεων στην αλιεία πρόκειται να ανοίξουν στις 3 Σεπτεμβρίου. Αμφότερα τα προγ...

 

Δύο νέα προγράμματα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ιδιωτικών επενδύσεων στην αλιεία πρόκειται να ανοίξουν στις 3 Σεπτεμβρίου. Αμφότερα τα προγράμματα απευθύνονται σε αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, αλλά και σε μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 2,61 εκατ. ευρώ αφορά ιδιωτικές επενδύσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στον Δήμο Καβάλας. Ειδικότερα αφορά τις ακόλουθες ενέργειες:

– Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία

– Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς

– Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων.

– Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών.

– Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (για αλιείς) Ενδεικτικά, δύναται να ενισχυθούν:

– η ίδρυση ή η επέκταση επιχειρήσεων που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες)

– η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης

– η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία»

– η ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων

– η ίδρυση μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα)

– η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ)

– η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη-τουρίστα, μέσω της επαφής του με την αλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη» (μη αλιείς). Ειδικότερα, δύναται να ενισχυθούν:

– Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, κατά μήκος της μεγάλης ακτογραμμής της περιοχής με τη πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα, όπως ο καταδυτικός τουρισμός, ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός, τα θαλάσσια σπορ, οι ημερήσιες κρουαζιέρες με συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης.

– Υπηρεσίες εστίασης, για την καθιέρωση του γαστρονομικού τουρισμού παραγόμενων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ως στοιχείο αναγνωρισιμότητας της τοπικής ταυτότητας της περιοχής.

– Ίδρυση η εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων υπηρεσίας καταλυμάτων που συμβάλουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη του πλούσιου κτιριακού αποθέματος της περιοχής, την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και της μακραίωνης εξάρτησης της περιοχής από τη θάλασσα και την αλιεία.

– Υπηρεσίες σε σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση κτιρίων για χρήσεις που προάγουν τον πολιτισμό (δημιουργική βιομηχανία κλπ).

– Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών (yachting, επισκευές και συντήρηση σκαφών), υπηρεσίες επισκευές/κατασκευές αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού, καλύπτοντας έτσι τόσο ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, αλλά και των επισκεπτών που μεγάλο μέρος αυτών επισκέπτονται την περιοχή με ιδιωτικά σκάφη.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων για τις ίδιες ενέργειες που προαναφέρθηκαν αλλά για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στους Δήμους Θάσου, Νέστου και Παγγαίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 993.804 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και για τα δύο προγράμματα, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2021.

Σε εξέλιξη είναι εξάλλου ανάλογα προγράμματα για τις ακόλουθες περιοχές με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων να είναι οι εξής:

– Νότια Εύβοια και Σκύρος. Αιτήσεις έως 27 Οκτωβρίου 2021

– Νομός Δωδεκανήσου. Αιτήσεις έως 5 Νοεμβρίου 2021

– Νομός Ρεθύμνου. Αιτήσεις έως 18 Οκτωβρίου 2021.

– Νομός Ηρακλείου. Αιτήσεις έως 10 Νοεμβρίου 2021.

– Μεσαρά Ηρακλείου. Αιτήσεις έως 5 Νοεμβρίου 2021.πηγή: moneyreview.gr

 

Σχόλια