Συνεργασία ΥπΑΑΤ & ΑΑΔΕ για έλεγχο των λιπασμάτων & την συμμόρφωση προς την ισχύουσα ενωσιακή & εθνική νομοθεσία

Πρωτόκολλο συνεργασίας με σκοπό τον έλεγχο δειγμάτων λιπασμάτων, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομ...


Πρωτόκολλο συνεργασίας με σκοπό τον έλεγχο δειγμάτων λιπασμάτων, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) Γεώργιος Πιτσιλής.

“Με το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας που ισχύει για το διάστημα Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, εδραιώνεται η ευρύτερη συνεργασία μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ, η οποία αφορά στον εργαστηριακό έλεγχο της συμμόρφωσης λιπασμάτων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Η υλοποίηση του Πρωτοκόλλου πραγματοποιείται με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών και σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για την εκπλήρωση των στόχων αυτού.

Επίσης, καθορίζονται οι όροι για την εύρυθμη, παραγωγική και αποτελεσματική συνεργασία των Υπηρεσιών που συμβάλλουν στη διεξαγωγή του.


Ο έλεγχος στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αποτελεί μέρος της συνολικής δραστηριότητας των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών, η οποία αφορά στον έλεγχο συμμόρφωσης προς την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία για τα λιπάσματα.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τον έλεγχο των λιπασμάτων υπεγράφη στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με την ΑΑΔΕ και το Γενικό Χημείο του Κράτους” σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.

Σχόλια