Χρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές για ντομάτα, αγγούρι, καρπούζι & πεπόνι

Χρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές παρέχει στους παραγωγούς, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας και Ποιότητας Ελέγχου Φυτών Βόλου με αφορμή τι...


Χρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές παρέχει στους παραγωγούς, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας και Ποιότητας Ελέγχου Φυτών Βόλου με αφορμή τις υψηλές συνθήκες που επικρατούν στον κάμπο, συστήνοντας να γίνονται ψεκασμοί με βάση τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής, προτρέποντας τους παραγωγούς να παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη των φυτών.

Οι ασθένειες που προσβάλλουν τα φυτά είναι κυρίως ο θρίπας, ο τετράνυχος, το ωίδιο.

  • Ντομάτα

Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η βιομηχανική ντομάτα διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες ντομάτας και αναμένεται στις όψιμες. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και τη μετάδοσή του. Να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξή του), με εκλεκτικά ωιδιοκτόνα σκευάσματα.

Συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου με μεγάλους πληθυσμούς στις πρώιμες και μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες βιομηχανικής ντομάτας, στους Νομούς Καρδίτσας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου TUTA ABSOLUTA στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται υψηλοί πληθυσμοί /παγίδα στις πρώιμες και όψιμες καλλιέργειες. Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα;

  • Αγγούρι

Συνεχίζεται η εμφάνιση του ιωδίου σε καλλιέργειες με αγγουριές. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη μετάδοσή του. Καταπολέμηση: Αφαιρούμε από τα φυτά τα φύλλα με έντονη προσβολή από το παθογόνο και τα καταστρέφουμε. Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, επανάληψη του ψεκασμού σε 8 ημέρες.

Συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου σε καλλιέργειες με αγγουριές, στους Νομούς Καρδίτσας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου θρίπας με μέτριους έως υψηλούς πληθυσμούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου. Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων, έρπονται ανάμεσα στον κάλυκα και στον καρπό καταστρέφοντας την υφή τους και διαταράσσοντας την ανάπτυξή τους (παραμόρφωση του καρπού), με συνέπεια τη σοβαρή μείωση της ποιότητάς τους. Συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Οι πληθυσμοί του εντόμου αλευρώδης είναι μέτριοι έως υψηλοί στις καλλιέργειες με αγγουριές. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί μείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Συστάσεις: Οι ψεκασμοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίμηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσμός βρίσκεται στο κάτω μέρος των φύλλων, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

  • Καρπούζι

Έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες καλλιέργειες με καρπουζιές, με μικρές κηλίδες με λευκή εξάνθηση να εμφανίζονται στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων στους μίσχους και τους βλαστούς. Η προσβολή ξεκινάει από τα φύλλα της βάσης. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής από τον παθογόνο μύκητα με επιτρεπόμενα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Την εμφάνισή της έκανε η Αλτερνάρια στις καλλιέργειες με καρπουζιές, με κυκλικές μαύρες ή καστανές κηλίδες αρχικά στα φύλλα της βάσης . Παρόμοιες κηλίδες σχηματίζονται αργότερα στους μίσχους και στους καρπούς. Να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του ωιδίου.

Συνεχίζεται η εμφάνιση του τετράνυχου με μεγάλους πληθυσμούς στις πρώιμες και μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες με καρπουζιές. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτόν χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου θρίπα. Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

  • Πεπόνι

Συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο στις πρώιμες καλλιέργειες με πεπονιές στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας. Εμφανίζονται πρώτα μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λευκή εξάνθηση. Αργότερα η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου. Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές μολύνσεις. Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα (ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασμού μετά από 8-10 ημέρες.

Συνεχίζεται ή εμφάνιση του τετράνυχου στις πρώιμες καλλιέργειες με υπαίθριες πεπονιές στους νομούς Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.


Πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια