Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την επεξεργασία ζωικών πρωτεϊνών σε ζωοτροφές υπό προυποθέσεις

Τι αλλάζει στην παρασκευή ζωοτροφών Τι αλλάζει στην παρασκευή ζωοτροφών. Καταργείται εν μέρει η ευρωπαϊκή απαγόρευση της προσθήκης ζωικών τρ...


Τι αλλάζει στην παρασκευή ζωοτροφών


Τι αλλάζει στην παρασκευή ζωοτροφών. Καταργείται εν μέρει η ευρωπαϊκή απαγόρευση της προσθήκης ζωικών τροφών στις ζωοτροφές, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τελικά μια πρόταση, που επιτρέπει την επεξεργασία ζωικών πρωτεϊνών σε ζωοτροφές υπό ορισμένες συνθήκες.

Σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό, επανέρχεται η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από χοιροειδή σε ζωοτροφές για πουλερικά και μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από πουλερικά σε ζωοτροφές για χοιροειδή. 

Επιπλέον, εγκρίνεται η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από έντομα για ζωοτροφή πουλερικών και χοιροειδών. Προβλέπονται όμως, αυστηρές απαιτήσεις κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και τη μεταποίηση αυτών των προϊόντων και τακτική δειγματοληψία και ανάλυση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίστηκε για την απόφαση σε επιστημονικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίμων και Ασφάλειας (EFSA). Νωρίτερα φέτος, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που εκπροσωπήθηκαν στη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (Scopaff) ψήφισαν ήδη υπέρ της πρότασης.

Την ικανοποίησή της εκφράζει με ανακοίνωσή της η UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος) για την τροποποίηση στον κανονισμό για τις ζωοτροφές. Η UECBV κάνει λόγο για απόφαση που επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τη χρήση ορισμένων ζωικών πρωτεϊνών για τη διατροφή μη μηρυκαστικών εκτρεφόμενων ζώων, όπως χοίροι και πουλερικά.


Σχόλια