Προκηρύχτηκε διαγωνισμός για εγκατάσταση 3.000 δέντρων & θάμνων περιμετρικά της Λίμνης Κάρλας

Εμπλουτίζεται με περισσότερη βλάστηση η λίμνη Κάρλα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Φορέα Διαχείρισής της, να αναπτύξει τις κατάλληλες συνθ...


Εμπλουτίζεται με περισσότερη βλάστηση η λίμνη Κάρλα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Φορέα
Διαχείρισής της, να αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες για να στηρίξει την ανάπτυξη της πανίδας της. 

Συγκεκριμένα προκηρύχτηκε διαγωνισμός και δρομολογείται έργο φύτευσης, περίπου 102 στρεμμάτων, περιμετρικά τη λίμνης, με 3.000 φυτά. Σύμφωνα με τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού, η διεξαγωγή του έργου αφορά τη «Βελτίωση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας».

Σκοπός του είναι η διατήρηση και αύξηση των πληθυσμών των πτηνών των ειδών ορνιθοπανίδας, που αναπαράγονται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Κάρλας, μέσω της διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής, φωλεοποίησης, διατροφής και ξεκούρασης.

Η εγκατάσταση φυτικού υλικού (δέντρων και θάμνων) περιμετρικά του ταμιευτήρα της Κάρλας θα συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής του ταμιευτήρα της Κάρλας.

  • Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 114.080 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 92.000 € ΦΠΑ: 22.080 €). 
  • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023. 
  • Ο ανάδοχος μετά το τέλος και των τελευταίων φυτεύσεων συνεχίζει να επιβλέπει και να διατηρεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τα νεόφυτα με την εκτέλεση εργασιών συντήρησης όπως ψαλιδίσματα, ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης, λίπανση, βοτάνισμα, άρδευση, κ.λπ.

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε δύο έτη, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει τέλος Σεπτεμβρίου του 2023. Το φυτευτικό υλικό θα είναι γηγενή δέντρα, για να μη διαταραχθεί το υπάρχον οικοσύστημα από την εισβολή ξενικών ειδών, όπως αλμυρίκι, γαύρος ανατολικός, δρυς xνοώδoυς ποδισκοφόρου, ιτιά λευκή, λεύκη λευκή, μελικουκιά, πλάτανος ανατολικός, σφένδαμος (πράσινος), τιλιά, καρυδιά, φράξος μελία, φτελιά η πεδινή, χαλέπιος πεύκη κ.ά.

Λ.Κ.

πηγή: eleftheria.gr

Σχόλια