ΥπΑΑΤ: 375 εκατ. € για το Πρόγραμμα Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας- Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο διαβούλευσης

Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο διαβούλευσης του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, ύψους 374.995.903...


Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο διαβούλευσης του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, ύψους 374.995.903 €., το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιεργειών (ΕΤΘΑΥ) για το οποίο έχει εκδοθεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 1139/2021.

Το ΕΤΘΑΥ είναι το υποστηρικτικό εργαλείο, που θα συνδράμει αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.) καθώς και της Θαλάσσιας Πολιτικής και θα είναι το κύριο μέσο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ε.Ε. στο πεδίο της διακυβέρνησης των θαλασσών.

Το ΠΑΛΥΘ ακολουθεί τις τέσσερις προτεραιότητες του ΕΤΘΑΥ:

α) προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων,
β) προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και, κατά συνέπεια, η συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση,
γ) ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και
δ) ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Ο Προϋπολογισμός του ΕΤΘΑΥ για την Ελλάδα ανέρχεται σε 374.995.903 €.

Το στόχο του ΠΑΛΥΘ συνόψισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός ως εξής:

«Μετάβαση σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, γαλάζια και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, με έμφαση στη λήψη αποφάσεων που βασίζεται στη γνώση, την εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Ενδυναμώνουμε τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Το ΠΑΛΥΘ 2021-2027 θα εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή καθώς και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου».

Μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός ΑΑΤ, κ. Σίμος Κεδίκογλου, υπογράμμισε:

«Το ΠΑΛΥΘ 2021-2027 επιτυγχάνει διπλό στόχο, εξυπηρετεί τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους του ΥΠΑΑΤ και συνδέεται άμεσα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν τεθεί μέσω του Ε.Τ.Θ.Α.Υ. Οι στόχοι της πολιτικής μας 2021-2027 δρομολογούνται σε μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων καθώς και μιας Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών».

Το κείμενο διαβούλευσης για το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 (διαβιβάζεται συνημμένα) έχει αναρτηθεί: 


Στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ


Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:

https://alieia.gr/nea-programmatiki-periodos/dimosia-diavoulefsi-epi-tou-synoptikou-keimenou-tou-programmatos-alieias-ydatokalliergeias-kai-thalassas-palyth-2021-2027/

 
Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:

http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/11833-epikaira-280921alieia

 

Σχόλια