ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Διοργανώνει 6 δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) από 20 έως 29 Σεπτεμβρίου

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των έξι νέων σημάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων θα διοργανώσει έξι Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρ...


Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των έξι νέων σημάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων θα διοργανώσει έξι Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) που θα διεξαχθούν το διάστημα 20-29 Σεπτεμβρίου και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα ενημερωθούν από εξειδικευμένα στελέχη του οργανισμού για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων.

Το πρόγραμμα των Webinars:
  1. Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8). Δωρεάν σεμινάριο την Δευτέρα 20/9 στις 10.00
  2. Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9). Δωρεάν σεμινάριο την Τρίτη 21/9 στις 10.00
  3. Τοπικά προϊόντα (AGRO 10). Δωρεάν σεμινάριο την Τετάρτη 22/9 στις 10.00.
  4. Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11). Δωρεάν σεμινάριο την Δευτέρα 27/9 στις 10.00
  5. Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12). Δωρεάν σεμινάριο την Τρίτη 28/9 στις 10.00
  6. Μεταποιημένα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπο AGRO 2-5). Δωρεάν σεμινάριο την Τετάρτη 29/9 στις 10.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο https://simataagro.elgo.gr/

 

Σχόλια