Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για την μείωση της ιχθυοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου

Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης προς τον ΥπΑΑΤ κ. Λιβανό για την Μείωση της ιχθυοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου, ευτροφισμό...


Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης προς τον ΥπΑΑΤ κ. Λιβανό για την Μείωση της ιχθυοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου, ευτροφισμός αυτής και απειλή ερήμωσης της περιοχής

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι η γενική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, του Μεσολογγίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέχετε, και ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την αποκάθαρση και απολύμανση του ευρύτερου χώρου της, προκειμένου να απομακρυνθούν από την επιφάνεια, το μεσόστρωμα και τον βυθό της εν λόγω λιμνοθάλασσας, οι ακαθαρσίες, τα λύματα και οι πάσης φύσεως νοσογόνοι μικροοργανισμοί;

2. Προτίθεσθε να θεσπίσετε κίνητρα ανάδειξης της ιχθυοκαλλιέργειας και των σχετικών με αυτήν δραστηριοτήτων στην παραπάνω λιμνοθάλασσα, παρέχοντας και την σχετική υλικοτεχνική αρωγή στους επαγγελματίες που δρουν στα όριά της;

Η ερωτώσα βουλευτής 
Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Σχόλια