Β.Κόκκαλης: Οδηγούνται στην ανεργία οι κτηνοτρόφοι της Ελασσόνας από τη χρήση εκτάσεων για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων

  Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό.επισημαίνει τις σοβαρές επιπτώ...

 
Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό.επισημαίνει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει στον πρωτογενή τομέα η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα και μάλιστα σε παραδοσιακά κτηνοτροφικές περιοχές


Ο κ. Κόκκαλης  ζητά να ενημερωθεί για το αντιστάθμισμα που πρέπει να υπάρξει για πλήθος κτηνοτρόφων στην Ελασσόνα οι οποίοι πλήττονται από τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή.


 

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Βασίλη Κόκκαλη: 

«Κ. Υπουργέ, με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει τεράστια σπουδαιότητα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού, εξάλλου, ενδεικτικά είχε τεθεί ως στόχος μέχρι το 2010, το 22% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα να προέρχεται από Α.Π.Ε. 

Ακολούθως, ενόψει της νεότερης Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το άρθρο 1 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προστέθηκε στο άρθρο 1 του ανωτέρω ν. 3468/2006 παράγραφος 3, με την περίπτωση β της οποίας ορίστηκε ως στόχος το ποσοστό συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να ανέλθει σε 40% μέχρι το 2020. Τέλος, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο, που κυρώθηκε με το ν. 3017/2002 (Α΄ 117), η Ελλάδα έχει για την περίοδο 2008 – 2012 υποχρέωση συγκράτησης της αύξησης των εκπομπών αερίου που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με την προώθηση, μεταξύ άλλων, της χρήσης Α.Π.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά της σπουδαιότητας της προαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την προστασία του περιβάλλοντος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια οικονομική επενδυτική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας εν γένει.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εναρμονίζεται πλήρως προς τη συνταγματική επιταγή για την προστασία του περιβάλλοντος, εντούτοις όμως, έχει θεσμοθετηθεί ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα υπόκειται σε όρους, κριτήρια και περιορισμούς, ώστε να μην αποβαίνει επιζήμια, ούτε προς το φυσικό περιβάλλον (ΣτΕ 3289/2004) αλλά ούτε φυσικά και προς στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής και των κατοίκων, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί ο εκάστοτε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Όμως, παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω, αποτελούν αξιώματα πλέον, μη αμφισβητούμενα, ούτε από την διοίκηση, ήτοι τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην σύνθετη διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης Α.Π.Ε, ούτε από τους ίδιους τους ιδιώτες- αδειούχους των Α.Π.Ε, εντούτοις, στην περιοχή του Λόφου Ελασσόνας, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστρατηγηθούν οι παραπάνω σκοποί των ΑΠΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων – κτηνοτρόφων της περιοχής. 

Στην περιοχή αυτή, βρίσκεται εν εξελίξει η διοικητική διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου σε έκταση 300 έως 1000 στρεμμάτων. Όμως, ήδη οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων Λόφου και Ασπροχώματος έχουν εκφράσει τις έντονες διαμαρτυρίες τους, διότι τα χαρακτηριστικά στην εν λόγω περιοχή είναι τέτοια που καθιστούν την εγκατάσταση του φωτοβολταικού πάρκου, επιζήμια και για το φυσικό περιβάλλον και για την κοινωνική και επαγγελματική ζωή των κατοίκων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα στην συγκεκριμένη περιοχή, δραστηριοποιούνται έξι κτηνοτροφικές μονάδες και κάνουν χρήση του βοσκότοπου κατόπιν παραχώρησης αυτού από το Δασαρχείο με σκοπό να γίνουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Είναι ο μοναδικός καθαρός βοσκότοπος για τους κτηνοτρόφους, και η απώλεια αυτού θα σημάνει οικονομική απώλεια για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα χάσουν τις επιδοτήσεις τους. Επίσης θα δημιουργήσει και θέμα οικολογικής φύσεως, δεδομένου ότι η πομόνα άρδευσης και των δύο χωριών διασχίζει όλο το βοσκότοπο, η οποία θα καταστεί ανενεργή με την εγκατάσταση των πάρκων.

Πρόκειται να επέλθει διατάραξη και ανατροπή της οικονομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των κατοίκων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κτηνοτρόφοι. Η απώλεια της έκτασης αυτής για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, θα σημάνει επαγγελματικό αδιέξοδο, εγκατάλειψη της περιοχής και του οικισμού.

Επειδή, η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην έκταση των βοσκοτόπων, αντιβαίνει στην αρχή που διέπει τις ΑΠΕ, της μη επέμβασης και διατάραξης του φυσικού περιβάλλοντος και της μη επέμβασης στο υπέρτερο έννομο αγαθό της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικονομικής δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής όπου εγκαθίσταται ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πως θα αντισταθμιστούν οι ανωτέρω περιγραφόμενες συνέπειες για τους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους των τοπικών οικισμών Λόφου και Ασπροχώματος Ελασσόνας, και δη για την επαγγελματική ζωή της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής, δεδομένου ότι επίκειται η αδειοδότηση και εγκατάσταση ΑΠΕ σε βοσκότοπο 1000 στρεμμάτων εντός του οποίου είναι εγκατεστημένες κτηνοτροφικές μονάδες;»

 

Σχόλια